Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czy można sprzedać środki zakupione w ramach dotacji?

Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy dofinasowania dla już istniejących przedsiębiorstw umożliwiają zaopatrzenie nowopowstałych i działających firm w nowy sprzęt, niezbędne maszyny czy urządzenia, a także oprogramowania itd. Jeśli nasza firma radzi sobie na rynku korzystając z uzyskanych dóbr, myśl o ich sprzedaży rzadko przychodzi nam do głowy, jeśli jednak planujemy przebranżowienie, modernizację lub zakończenie uruchomionej działalności pojawia się pytanie czy sprzedaż środków zakupionych w ramach dotacji jest możliwa i na jakiej zasadzie?

Jak długo musimy posiadać sprzęt zakupiony w ramach dotacji? Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju programu, z którego dotacja została przyznana oraz od zapisów obowiązującej nas umowy o dofinansowanie projektu. Przy dotacjach udzielanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej okres ten jest z reguły krótszy i wynosi tyle ile obowiązek utrzymania firmy na rynku czyli 12 miesięcy.  W przeciwnym wypadku grozić nam może konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami.  W projektach inwestycyjnych Beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość Projektu przez okres minimum 3 lub 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. Oznacza to, że Beneficjent musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie w ciągu 3/5 lat od zakończenia przedsięwzięcia kontroli dokumentów lub kontroli na miejscu przez Instytucję Wdrażającą, Komisję Europejską lub Trybunał Obrachunkowy z wykorzystania dotacji zgodnie z postanowieniami finansowymi mającymi zastosowanie do tych środków. Jeśli więc sprzedalibyśmy środek trwały zaraz po zakończeniu realizacji projektu mogłoby to być uznane jako niezgodne z celami programowymi.

Kiedy można sprzedać lub zmienić zakupiony sprzęt?  Oczywiście przepisy nie są na tyle restrykcyjne, iż nie pozwalają nam na żadne ruchy. Po okresie trwałości lub po zakończeniu realizacji projektu można go sprzedać. Wymóg utrzymania inwestycji nie oznacza także zakazu wymiany przestarzałych środków trwałych nabytych w ramach projektu objętego pomocą publiczną pod warunkiem, iż działalność gospodarcza dalej będzie realizowana w danym regionie. W uzasadnionych przypadkach sprzęt można zmienić lub zbyć w trakcie realizacji projektu, a uzasadnieniem takim jest głównie wymiana go na nowy, bardziej nowoczesny czy zmodernizowany. Niezbędna w tym celu jest zgoda instytucji odpowiedzialnej za przyznanie nam środków. Po jej uzyskaniu i sprzedaży środka trwałego należy pisemnie poinformować o dacie sprzedaży środka trwałego. Ponadto większość instytucji zobowiązuje Beneficjentów  do zakupu ze środków własnych innego środka trwałego w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie trwałości Projektu przez okres co najmniej 3/5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. W sytuacji, której środek trwały zostanie wymieniony na inny, o mniejszej wartości -przy zachowaniu przynajmniej tych samych parametrów- niż ten podlegający refundacji, zobowiązani jesteśmy  do zwrotu różnicy dofinansowania wynikającej z mniejszej kwoty wydatków kwalifikowanych obliczonej z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania, określonego w umowie o dofinansowanie. Co do kwestii księgowych związanych ze zbyciem środków nabytych za dotację unijną, ich ewidencja sprzedaży powinna przebiegać według zasad ogólnych. Oznacza to, że koszty i przychody związane ze zbyciem tego środka trwałego,  jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki powinny zostać zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W przypadku dysponowania unijnymi pieniędzmi musimy być ostrożni, chodzi tu nie tylko o rozsądne wydatkowanie czy zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji na wypadek kontroli, ale przede wszystkim o informowanie o planowanych zmianach Instytucji Wdrażających, bowiem to od ich decyzji zależy czy nasze działania uznane zostaną za „kwalifikowalne”.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz