Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czy będą jeszcze pieniądze unijne?

Przed nami ostatni rok wydatkowania funduszy unijnych z lat 2007-2013. Dla przedsiębiorców, bezrobotnych, osób zamierzających korzystać z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to ostatni dzwonek by starać się o fundusze w obecnym kształcie.  Na kolejne lata negocjowane są bowiem nieco inne warunki wydatkowania środków.  Na szczęście pieniądze będą, póki co nie wiadomo dokładnie ile, ale ważną informacją jest ta, iż ma to być ostatni tak duży wkład Unii w rozwój naszego kraju.

Co nas czeka w latach 2014-2020? Zgodnie z oficjalną informacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, fundusze unijne będą wdrażane za pomocą 8 programów wdrażanych z poziomu kraju oraz 16 programów regionalnych. Specjalny „ponadregionalny” program przeznaczony ma być na realizację przedsięwzięć w Polsce Wschodniej tj. w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Nowością będzie  finasowanie programów regionalnych z dwóch funduszów, co oznacza, że z ich środków będzie można realizować zarówno „projekty miękkie” – szkolenia, warsztaty, dotacje na firmę oraz tak jak dotychczas twarde inwestycje w infrastrukturę. Środki z obu funduszy maja się w zamierzeniu uzupełniać i zapewniać kompleksowe działania i wymierne, widoczne efekty. Będą także wdrażane programy dotyczące współpracy terytorialnej.

Jakie zmiany przewidywane są w kolejnych latach? Przede wszystkim zwiększone zostaną o ok. 20% środki zarządzane regionalnie, a co za tym idzie będzie to większy zastrzyk finansowy dla małych i średnich przedsiębiorców działających w regionach. Zarzadzanie z tego poziomu pozwoli również dopasować inwestycje do regionów, rozwiązać konkretne problemy specyficzne często dla poszczególnych obszarów Polski. Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. W Unii dąży się również do tego by bezzwrotne dotacje zastępować zwrotnymi instrumentami  finansowymi tj. pożyczki, poręczenia- pozwoli to na obracanie dostępnymi środkami i powtórne inwestycje przy wykorzystaniu tych samych pieniędzy. Zaostrzyć ma się również rygorów dotyczący osiągania wyników oraz monitoring postępów – pieniądze mają przynosić realne korzyści.   

Unijne środki mają być  inwestowane w trzy główne obszary: zwiększenie konkurencyjności gospodarki,poprawę spójności społecznej i terytorialnej oraz sprawne i efektywne państwo. W pierwszym przypadku promowane będą działania związane z innowacjami, powiązania pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami, inwestycje przedsiębiorstw, rozwój kapitału ludzkiego,  rozwój cyfrowy. Inne przewidywane działania to zwiększenie dostępności i jakości edukacji na różnych poziomach, zwiększenie poziomu zatrudnienia, szczególnie wśród grup defaworyzowanych na rynku pracy, poprawę jakości środowiska naturalnego, rozwój gospodarczy obszarów,  partnerstwo podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych itd.

Obecnie, nie można podać dokładnych informacji na temat poszczególnych działań czy priorytetów jedynie ich zarys wynikający z dokumentów, program w założeniu ma być wdrażany od stycznia 2014 roku, dlatego wszystkich zainteresowanych na bieżąco postaramy się informować o możliwościach uzyskania wsparcia i dostępnych programach

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz