Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Droga po dotację…

Jak pozyskać środki na własny rozwój, na rozwój naszej firmy, wprowadzanie modyfikacji, badania czy inne planowane przez nas przedsięwzięcia? Jeszcze przez kilka następnych lat dobrym pomysłem może być sięgnięcie po dotacje unijne. Jeśli dotychczas jeszcze z nich nie korzystaliście to najwyższy czas zorientować się w świecie programów operacyjnych, wniosków o dofinansowanie czy wskaźników. Nowa perspektywa finansowa trwająca do 2020 jest szansą nie tylko dla przedsiębiorców ale również dla młodych dopiero szukających swej drogi, dla bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie- dla każdego kto zada sobie trud aplikowania o unijne pieniądze, a to niewątpliwie nie lada wyzwanie.

Gdzie rozpocząć drogę po dotację? Droga po dotację powinna rozpocząć się przede wszystkim w naszej głowie bowiem tu rodzą się pomysły i plany, które dzięki otrzymanym pieniądzom mamy szanse zrealizować. Pytanie kim jesteśmy i do czego dążymy powinno być w tym wypadku kluczowe bowiem od odpowiedzi zależy cała dalsza ścieżka postępowania. Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest,by już na początku określić cel, któremu ma służyć projekt oraz dziedzinę, której dotyczy. Programów zwanych programami operacyjnymi jest obecnie kilka i podobnie będzie również w latach 2014-2020. Odpowiadają one za różne dziedziny wsparcia dlatego ważne jest by zidentyfikować dziedzinę w której poszukujesz dofinansowania. Na stronie funduszy unijnych www.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono specjalną wyszukiwarkę, dzięki której krok po kroku możesz określić który program najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom oraz które priorytety, działania, czy poddziałania pozwolą określić cele najbardziej zbieżne z twoimi zamierzeniami.

Gdy odnajdziemy już program i działanie, w które wpisuje się nasz pomysł, musimy dowiedzieć się, w jakim trybie przyznawane są środki oraz kto je przyznaje. Za poszczególne programy odpowiedzialne są bowiem różne instytucje w naszym kraju, i nie należy zawężać obszaru możliwości tylko do swojego regionu zamieszkania, ponieważ np. przedsiębiorcy mogą korzystać z ofert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która znajduje się w Warszawie i właśnie tam każdorazowo aplikują o środki. W obrębie naszego zainteresowania pozostaje zwykle tryb konkursowy przyznawania środków tj. ogłoszenie naboru wniosków, w którym podana jest data trwania naboru oraz kryteria, które projekt musi spełnić. Wnioski są oceniane i najlepsze mogą otrzymać dofinansowanie.

Jak przygotować wniosek? Na stronach internetowych instytucji, która odpowiedzialna jest za rozdysponowanie środków o które się ubiegamy znajduje się z reguły cała niezbędna dokumentacja projektowa, z którą obowiązkowo należy się zapoznać. Wnioski o dofinansowanie składane są na specjalnych formularzach, wypełnianych za pomocą tzw. Generatorów wniosków. Składane muszą być do instytucji w formie papierowej jak i elektronicznej, a często wraz z nimi wymagana jest również cała lista załączników, ich przygotowanie również opisane jest w instrukcjach, wytycznych i zasadach dla poszczególnych programów. Przygotowanie wniosku to etap najważniejszy i należy wykonywać go z należytą starannością lub jeśli sami czujemy, iż nie podołamy temu zadaniu należy zlecić je wykwalifikowanej, cieszącej się dobrymi opiniami firmie, która specjalizuje się pozyskiwaniu dotacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące stopnia dofinansowania, w niektórych programach operacyjnych jak np. w PO Kapitał Ludzki finansowane jest z reguły 100% przedsięwzięcia, ale już w działaniach dotyczących przedsiębiorców zawsze wymagany jest wkład własny, a dofinansowanie sięga 50%-70% wartości całego projektu. Jeśli nie mamy środków na wkład własny warto zorientować się w banku czy nasza zdolność kredytowa pozwala na zaciąganie zobowiązań niezbędnych do realizacji projektu. Jeśli nie będziemy mieli środków własnych, projekt z pewnością nie dojdzie do skutku.

Kto i jak ocenia wniosek? Wnioski o dofinansowanie oceniane są w instytucji, do której zostały złożone. W większości programów podlegają one ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena formalna sprawdza zgodność wniosku z wymogami podanymi w dokumentacji konkursowej, kryteriami wyboru oraz weryfikuje poprawność wniosków pod kątem niezbędnych podpisów osób uprawnionych, pieczęci, właściwych adresów, dokumentów założycielskich itp. Czasami możliwe jest uzupełnianie niedociągnięć w określonym zakresie, ale jeśli już na tym etapie zaczynają się schody zwykle wniosek ma również problemy w trakcie oceny jego merytorycznej zawartości. Oceny merytorycznej dokonują specjalnie powołane do tego komisje, przyznając wnioskom punktację również określoną w dostępnych dokumentacjach. Na podstawie punktacji tworzone są tzw. listy rankingowe określające beneficjentów, którym zostanie przyznane dofinansowanie oraz takich których wnioski uzyskały pozytywną ocenę, ale ograniczone środki na dany konkurs nie pozwalają na przyznanie im dotacji. W tym momencie warto zdawać sobie sprawę, że jeśli nie zgadzamy się z oceną naszego wniosku mamy prawo złożenia do odpowiedniej instytucji protestu, skargi czy odwołania i to często ze skutkiem pozytywnym. Oceniający nie są nieomylni i zdarzają się niedopatrzenia w ocenie, które mogą zadziałać na naszą korzyść.

W tym momencie kończy się pewien etap kluczowy. Jeśli jesteś na liście rankingowej „nad kreską”, oznacza to że możesz nazwać się szczęściarzem, ale nie oznacza końca drogi po dotację, najtrudniejsze przed tobą- umowa o dofinansowanie, zabezpieczenie jej wykonania oraz realizacja projektu zgodna ze wszystkim co zadeklarowałeś we wniosku, rozliczenie swych planów, sprawozdawczość, kontrola itp. Każdy etap jest jednakowo ważny bo „wpadka” na którymkolwiek odcinku może skutkować zwrotem otrzymanych środków. Ciąg dalszy nastąpi…

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

1 Komentarz do “Droga po dotację…”

  1. avatar AngelinaZ pisze:

    Ktos sie odchudzanie ze mna ?

Zostaw odpowiedź

Komentarz