Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Franki na Gotanię czyli o nowym grancie z Funduszu Szwajcarskiego

Działasz w organizacji pozarządowej, fundacji, stowarzyszeniu lub spółdzielni socjalnej? Zamieszkujesz teren „Podregionu Gotania” i chcesz przyczynić się do jego rozwoju, promocji i pobudzenia aktywności społeczności lokalnych? Jeśli tak to stoisz przed kolejną szansą dofinansowania swoich pomysłów i działań z zasobów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach II konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO”.

Co to za konkurs? II konkurs grantowy „Granty na rozwój NGO” organizowany jest w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wnioski można składać do dnia 6 grudnia 2013 r. w siedzibie Operatora Programu – gminy miejskiej Hrubieszów w sekretariacie Urzędu Miasta. Projekty przewidziane do realizacji powinny obejmować działania w zakresie rozwoju sieci placówek opiekuńczo-wychowawczo-kulturalnych typu świetlice, kluby młodzieżowe, itp. Ponadto możliwe do sfinansowania są również przedsięwzięcia rozwijające sport, rekreację, turystykę, kulturę, tradycję, rękodzieło, unikalne zawody związane z lokalną tradycją. Udział w konkursie może również pomóc w przełamywaniu  barier społecznych, stereotypów panujących w społeczeństwie, a także w pobudzaniu przedsiębiorczości lokalnej bowiem możliwe jest przyznawanie dotacji na działalność gospodarczą.

Kto może wziąć udział w konkursie? Jednym z kluczowych założeń konkursu jest wzrost zaangażowania lokalnych NGO, w związku z czym Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia z udziałem gmin – mające swoją siedzibę na terenie gmin podregionu Gotania, działające nie krócej niż 6 miesięcy licząc od daty złożenia Wniosku. Do podregionu Gotania należą takie gminy jak: gmina miejska Hrubieszów,  Hrubieszów , Werbkowice, Trzeszczany, Mircze, Uchanie, Dołhobyczów, Tyszowce, Tomaszów Lubelski oraz Komarów-Osada. Ponadto uprawnione są również organizacje kościelne, w tym parafie oraz spółdzielnie socjalne z tego terenu. Pomimo tego, że aplikować o środki mogą tylko NGO-sy to na realizacji projektów skorzystać mogą nie tylko one, ale również mieszkańcy regionu jak i turyści korzystający z utworzonych dóbr i atrakcji.

Jak i o ile aplikować? Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 419 198,07 CHF. Maksymalna wielkość dotacji nie może przekroczyć  50 000 PLN. Wielkość maksymalnego dofinansowania wynosi 90% wartości kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny musi wynieść nie mniej niż 10% kosztów kwalifikowalnych. Dokumentacja konkursowa tj. Wytyczne dla ubiegających się o dotacje, formularz Wniosku o przyznanie dotacji w II konkursie grantowym wraz z instrukcją jego wypełniania oraz pozostałe załączniki można pobrać ze strony Projektu oraz na stronie miasta Hrubieszów. Wytyczne należy dokładnie prześledzić bowiem znajdują się tam również wszelkie zagadnienia wraz z przewidywaną punktacją w poszczególnych zakresach, oceniane podczas oceny merytorycznej wniosków. Dzięki temu wnioskodawcy mogą rzetelnie i wyczerpująco wypełnić wniosek zwiększając tym samym swoje szanse na grant.

Różnorodność kwalifikowalnych działań jest tak duża, iż każda organizacja chcąca przyczynić się do zmian w lokalnym środowisku powinna znaleźć coś dla siebie może przynajmniej spróbować aplikować. Od wizyt studyjnych, doradztwa zawodowego, świetlic środowiskowych po dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia specjalistyczne czy finansowanie udziału w targach turystycznych krajowych i zagranicznych.

Powodzenia!

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz