Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Fundusze unijne szansą na aktywizację niepełnosprawnych

Tempo życia, zmiany na rynku pracy oraz zmiany demograficzne w naszym kraju sprawiają, że podejmowanych jest coraz więcej działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej wszystkich osób w wieku aktywności zawodowej, w tym również osób niepełnosprawnych. Ich sytuacja jest niewątpliwie bardziej niekorzystna aniżeli innych, a liczne bariery sprawiają, że ciężko im aktywizować się bez wsparcia zewnątrz.  Fundusze unijne z pewnością nie załatwiają problemu są jednak dodatkowym zastrzykiem, z którego skorzystać mogą osoby dotknięte niepełnosprawnością- wykorzystując często szansę jaką stają się darmowe szkolenia, wsparcie psychologiczne  czy kilkanaście tysięcy na rozpoczęcie własnego biznesu.

Do osób niepełnosprawnych skierowane  są  zarówno Europejski Fundusz Społeczny jak  i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ten drugi  w ramach Regionalnych  Programów Operacyjnych, wdrażanych w każdym województwie finansuje inwestycje związane z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z dysfunkcjami. Są to głównie działania mające na celu usuwanie barier architektonicznych w miejscach użyteczności społecznej- szkołach, przychodniach czy lokalach usługowych.  Dzięki temu wsparciu powstało tysiące wind, podjazdów, schodołazów,  których brak stanowił nierzadko problem dla niepełnosprawnych zwłaszcza tych, którzy muszą w życiu radzić sobie samodzielnie.

Europejski Fundusz Społeczny wspiera te grupę w ramach Programu Kapitał Ludzki zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnie.  Projekty ogólnokrajowe i ponadregionalne realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektów wsparciem objęte zostały wybrane grupy niepełnosprawności: osoby niewidzące, niesłyszące, głuchoniewidome, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną,  z autyzmem i niepełnosprawne ruchowo. Promowane są zwłaszcza przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne technologie oraz promujące elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia. Wsparciem objęte mogą zostać nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale także ich rodziny lub osoby z najbliższego otoczenia, które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu.

W poszczególnych priorytetach programu odnoszących się np. do szkolnictwa wyższego  i systemu edukacji, również odnaleźć można działania na rzecz niepełnosprawnych, wyrównywania ich szans edukacyjnych, podniesienia efektywności oraz możności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w placówkach edukacyjnych, na każdym poziomie edukacji.

Największą popularnością cieszy się jednak oferta regionalna, która ze względu na uwarunkowania regionu i regionalny rynek pracy jest bardziej dostosowana do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, a oferta szkoleniowa czy doradcza jest niejako „szyta na miarę”. Niestety zarówno bariery mentalne jak i często informacyjne sprawiają, że wciąż niewielu niepełnosprawnych korzysta z unijnego wsparcia. Jest to smutna prawda, zwłaszcza w obliczu faktu, iż to właśnie niepełnosprawni są promowaną grupą docelową w prawie każdym przedsięwzięciu.  W Działaniu 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” mogą skorzystać ze środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do 40 tys. zł, wsparcia doradczo-szkoleniowego jak również w przypadku sukcesu- wsparcia pomostowego udzielanego przez okres 6/12 miesięcy, w ramach tego działania ogłaszane są też konkursy gdzie poza standardową działalnością można uzyskać środki na założenie spółdzielni socjalnej do 20 tys. zł, w tym skierowane tylko i wyłącznie do grupy osób niepełnosprawnych. W projektach szkoleniowych z Działania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, obecność niepełnosprawnych w projektach jest w wielu województwach premiowana dodatkowymi punktami, a projektodawcy mają obowiązek nie tylko określić indywidualny plan działania dla każdego uczestnika, ale również zapewnić im staż, praktykę i zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

W priorytecie VII „Promocja integracji społecznej” dla osób z dysfunkcjami zaplanowano całe odrębne działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy” . Wsparcie oferowane obejmuje takie formy pomocy jak poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, staże, kursy szkolenia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, zatrudnienie wspomagane, subsydiowane zatrudnienie itp., a także działania o charakterze środowiskowym tj. edukacyjne i integracyjne mające ułatwić pracownikowi adaptację w środowisku pracy. Podobne formy proponowane są w ramach Działania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Ułatwieniem funkcjonującym dopiero od tego roku jest również zapis dotyczący udziału  w projektach osób zatrudnionych i pobierających świadczenia rentowe. Mogą oni uczestniczyć w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego bez zagrożenia utratą świadczenia. Osoby niepełnosprawne zatrudnione na chronionym rynku pracy zwłaszcza  w Zakładach Aktywności Zawodowej bez względu na wysokość dochodów, również kwalifikują się do wsparcia o ile służyć ma ono ich wejściu na otwarty rynek pracy.

Jak widać opcji jest wiele, mimo iż udział w projektach wymaga chęci i zaangażowania samych zainteresowanych to warto podjąć ten trud bo udział w projekcie to nie tylko nowe kwalifikacje czy możliwość stażu lub pracy- to też nowe znajomości i potrzeba wyjścia z często pustego domu, którego atmosfera w połączeniu z realiami otaczającego trudnego świata nie zawsze napawa optymizmem.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

2 Komentarzy do “Fundusze unijne szansą na aktywizację niepełnosprawnych”

  1. avatar ślepy pisze:

    WSZYSTKO FAJNIE TYLKO JAK TU SAMEMU PROWADZAĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ MIEĆ CZAS I SIŁĘ ZNALEŹĆ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI POMOCY I DOTACJI JAK NAWET ZUS PODKŁADA NOGĘ ORGANIZUJĄC OTWARTE DNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z REGUŁY NA DRUGIM KOŃCU ŚWIATA TO MA BYĆ POMOC DLA KOGO? TYLKO DUŻY MOLOCH MA SIŁĘ SIĘ PRZEBIĆ GDZIEŚ WYŻEJ

  2. avatar Mags pisze:

    To jest pic na wodę i kolejna metoda na nabijanie sobie kabzy przez nieuczciwych ludzi! Brałam udział w projekcie unijnym aktywizacji niepełnosprawnych bezrobotnych i po krótkim byle jakim szkoleniu wysłali na „na ulicę” szukać sobie pracy…. Kto z tego korzysta najbardziej? firmy, które te pseudoszkolenia organizują….

Zostaw odpowiedź

Komentarz