Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Gdzie po dotacje?

Przedsiębiorcy mają wiele możliwości pozyskania dotacji na rozwijanie już prowadzonej działalności. Jednak każdy z programów operacyjnych posiada własne wytyczne i zasady przyznawania dofinansowania; pojawiają się ograniczenia, linie demarkacyjne, mnogość warunków, które powinien spełnić potencjalny beneficjent. Jak się odnaleźć w tym gąszczu programów? Najlepiej jest zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy doradczej i zasięgnąć informacji, który program będzie odpowiedni dla nas. A później … albo możemy zlecić firmie doradczej przygotowanie wniosku (oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem) bądź zapoznać się z obszerną zazwyczaj dokumentacją konkursową i samodzielnie przygotować wniosek.

Wynagrodzenie firm doradczych kształtuje się na ogół na poziomie od kilku tysięcy złotych za przygotowanie projektu oraz dodatkowo kilku procent wartości projektu – w sytuacji, gdy Wnioskodawcy zostanie przyznana dotacja.

Informacji na temat dostępnych źródeł dotacji możemy również szukać we wszelkich dostępnych mediach informacyjnych (internet, prasa), a ponadto: punktach informacyjnych konkretnych programów operacyjnych, urzędach i instytucjach, które pełnią funkcje tzw. instytucji wdrażających lub pośredniczących we wdrażaniu programów.

Będą to m.in.:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP)
  • Ministerstwo Gospodarki
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
  • Lokalne Grupy Działania (LGD)

 

Co to jest LGD?

LGD, czyli lokalna grupa działania (ang. LAG – Local Action Group) posiadająca osobowość prawną – najczęściej formę stowarzyszenia, rzadziej fundacji. Lokalne grupy działania zaczęły powstawać w Polsce już w 2004 r. (po przystąpieniu Polski do UE) w celu realizacji Programu Pilotażowego Leader+ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich.

Obecnie, w województwie lubelskim działa 26 lokalnych grup działania, które obejmują wszystkie gminy wiejskie województwa.

LGD były tworzone przez trzy kategorie partnerów: publicznych, gospodarczych i społecznych. Partnerzy publiczni to przede wszystkim gminy i instytucje im podlegające – gminne ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp. Partnerzy społeczni to osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniem LGD – w tym lokalni liderzy, rolnicy, kobiety wiejskie, młodzież oraz mieszkańcy zaangażowani w rozwój obszaru LGD oraz związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia, fundacje, lokalne zespoły sportowe, koła gospodyń wiejskich. Ostatnia kategoria, partnerzy gospodarczy – to przedsiębiorcy.

Partnerstwo w lokalnej grupie działania oznacza również, że grupa jest otwarta na wszystkich nowych członków i nie zamyka się w gronie członków założycieli.

Głównym celem działania LGD w obecnym okresie programowania na lata 2007 – 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (w skrócie LSR). LSR jest to dokument, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania i wskazuje kierunki rozwoju obszaru objętego LSR. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzięć zgodnych z celami strategii i realizowanych na terenie objętym LSR. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystując lokalne zasoby.

Ponadto lokalne grupy działania są niejako instytucjami wsparcia doradczego dla swoich mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i organizacji wiejskich. Każdy, kto potrzebuje pomocy, porady i wsparcia eksperckiego związanego z różnego rodzaju programami pomocowymi (gł. Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich), może ją w LGD uzyskać.

 

Dotacje w 2012 r.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz planują sięgać po dotacje unijne mogą być rozczarowani. Większość programów operacyjnych wydatkowała już dostępne środki – w 2013 r. kończy się obecny okres programowania, a na następne środki być może trzeba będzie poczekać 2 – 3 lata. Jednak w 2012 r. będą jeszcze ogłaszane nieliczne konkursy.

Warto zatem zastanowić się na co potrzebujemy dotacji, w jakiej wysokości, jakim dysponujemy wkładem własnym i rozpocząć poszukiwania odpowiedniego programu operacyjnego.

 

 

 

Tekst przygotowany przez Fundację Nasza Nadziej w Świdniku.

 

Napisał:

avatar

Redakcja to jednorazowy wpis wielu kobiet, które chciały w jakikolwiek sposób współtworzyć nasz serwis. Teksty sa zredagowane przez team autorów.

1 Komentarz do “Gdzie po dotacje?”

  1. avatar Karolina pisze:

    Dziękuję za ten artykuł! Wiele mi wyjaśnił..

Zostaw odpowiedź

Komentarz