Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jednorazowy dodatek relokacyjny – bonus na starcie

Projekty „miękkie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stwarzają niewątpliwie wiele okazji do działań aktywizujących na rynku pracy oraz korzystania z różnorodnych form wsparcia – co w sytuacji braku takich dodatkowych środków nie  byłyby możliwe. Oczywiście skutek tych działań bywa różny, bo różna jest też jakość oferowanych szkoleń, staży, trwałość zatrudnienia czy też podejście osób korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku do dotychczasowej oferty wspierającej rynek pracy dołączono tzw. jednorazowy dodatek relokacyjny. Co to takiego i jak się o niego postarać?

Co to jest jednorazowy dodatek relokacyjny?  Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto przeznaczony jest dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Dodatek ten nie powinien stanowić samodzielnej formy wsparcia, i z reguły może być realizowany w ramach projektu wyłącznie w połączeniu z innymi aktywizującymi formami wsparcia przewidzianymi w typie operacji. Wynika to z konieczności zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osób dotkniętych negatywnymi skutkami kryzysu. Dlatego tez dodatek powinien uzupełniać pozostałe instrumenty aktywizacji zawodowej, przewidziane w ramach PO KL, tj. szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy itd.

Kto może ubiegać się o jednorazowy dodatek relokacyjny?  Dotyczy on oczywiście osób biorących udział w projekcie realizowanym w ramach PO KL,  w którym dopuszczalna jest taka forma pomocy. Są to projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1, 7.2.1, 8.1.2  oraz Działania 7.4. Oczywiście instytucje odpowiedzialne za konkursy w powyższych działaniach każdorazowo zamieszczają informacje na temat dopuszczalnych form wsparcia w dokumentacjach konkursowych, dlatego zainteresowani powinni upewniać się czy w danym projekcie otrzymanie dodatku będzie możliwe. Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto może być wypłacony osobie, która uzyskała nowe zatrudnienie (poza dotychczasowym miejscem pracy) w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania. Zgodnie z przepisami dotyczącymi PO Kapitał Ludzki spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu. Wypłata dodatku relokacyjnego następuje zazwyczaj po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o udzielenie wsparcia w projekcie. Regułą jest, iż dodatku relokacyjnego nie można łączyć z refundacją kosztów przejazdu w ramach umowy zawartej z tym samym pracodawcą czy zleceniodawcą. Osoby, które skorzystają z  tej formy wsparcia nie mogą również  skorzystać z innego instrumentu mobilnościowego oraz ze wsparcia towarzyszącego.  Istotne jest by uczestnik projektu informował o ewentualnych zmianach w zatrudnieniu bowiem uczestnik projektu zobowiązany  jest do zwrotu przyznanego dodatku relokacyjnego w przypadku, gdy zatrudnienie ustanie z przyczyny leżącej po stronie uczestnika przed upływem 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia.  Dodatek zwłaszcza w początkowym okresie zatrudnienia może stanowić przydatne wsparcie finansowe i chociaż minimalnie zmniejszyć stres związany z podjęciem nowego zatrudnienia.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

1 Komentarz do “Jednorazowy dodatek relokacyjny – bonus na starcie”

  1. avatar Joanna pisze:

    Jeżeli osoba na własną rękę znalazła pracę w odległości pow. 50km od miejsca zamieszkania to gdzie można sie zgosić aby wnioskować o taki dodatek?

Zostaw odpowiedź

Komentarz