Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kasa z Funduszu Szwajcarskiego znowu do wzięcia

Masz pomysł-masz biznes!-to hasło powinno stać się przewodnią myślą naszych artykułów dotyczących możliwości aplikowania o różnego rodzaju dofinasowania, pożyczki, fundusze, poręczenia . Opcji, jak widać jest naprawdę wiele w zależności od rodzaju dzielności, jej zakresu czy innowacyjności  Obecnie po raz kolejny można aplikować o środki z Funduszu Szwajcarskiego w ramach  trzeciego naboru wniosków na rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

Ile i kiedy jest do wzięcia?  Operatorem dotacji w ramach powyższego projektu jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i do jej siedziby w dniach od 23.08.2013 r. do 26.09.2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie. Do rozdysponowania jest 916 141,15 franków szwajcarskich  tj.: 3 116 528,96 złotych. Minimalna kwota dofinansowania rozpoczyna się od  2.500,00 CHF tj. 8 504,50 PLN zaś maksymalna 50.000,00 CHF tj. 170 090,00 PLN. Każdy projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden program turystyczny określony w Planie Rozwoju Turystyki dla Subregionu Trójkąta Turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012-2020.

Dla kogo pieniądze? Kwalifikujący się wnioskodawcy i partnerzy to: organizacje pozarządowe samorządy gminne, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność agroturystyczną z obszaru 11 gmin należących do LGD: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. W zależności od podmiotu różny jest też poziom dofinansowania. W przypadku organizacji pozarządowych dopuszczalne jest dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych projektu, kościoły i związki wyznaniowe mogą liczyć na dofinansowanie do 85%, a 60% przewidziane jest dla sektora MŚP.

Na co dotacja? Głównym celem i założeniem ogłaszanego naboru jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, rozwój produktów turystycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą. Ewentualna dotacje mogą być przeznaczone na: inwestycje związane z budową  przebudową, remontem i modernizacją bazy noclegowej i zakupem wyposażenia, inwestycjami dotyczącymi tworzenia i rozbudowy szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, dydaktycznych, przyrodniczych, geoturystycznych, motoszlaków itp. oraz atrakcji turystycznych na tych szlakach. Ponadto w grę wchodzi budowa i przebudowa itd. obiektów związanych z infrastrukturą turystyki wodnej  i infrastrukturą  turystyki kulturowej oraz edukacyjnej i przyrodniczej m.in. galerie, izby regionalne, muzea, pracownie ginących zawodów, ścieżki dydaktyczne. Możliwe jest również dostosowanie obiektów w tym obiektów zabytkowych i sakralnych do pełnienia funkcji turystycznej, tworzenie centrów i punktów informacji turystycznej lub np. zintegrowanie jednostek już istniejących i świadczących usługi informacji turystycznej, ujednolicenie standardu ich usług, wizualizacja, wyposażenie w sprzęt do obsługi klientów. W przypadku inwestycji niebudowlanych, na dotacje mogą liczyć przedsięwzięcia mające na celu tworzenie narzędzi promujących sieciowe produkty turystyczne lub produkty lokalne i regionalne tj. wydawnictwa w wersji papierowej i elektronicznej promujące sieciowe produkty turystyczne z obszaru minimum 3 gmin: przewodniki, mapy, aplikacje elektroniczne.

Jeżeli ten region jest ci bliski i masz pomysł jak zwiększyć jego potencjał turystyczny to kolejny nabór jest szansą na realizację tych planów.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz