Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

„Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy”

Decydując się na rozpoczęcie działalności często decydujemy się na korzystanie z różnego rodzaju wsparcia. Oferta dla sektora MŚP jest naprawdę bogata, bo mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje z wielu programów unijnych zarówno na rozpoczęcie biznesu, jego rozkręcenie jak również na doradztwo, szkolenia czy innowacje. W każdym regionie różne instytucje służą również pomocą, realizując projekty mające na celu wzmocnienie potencjału lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. W lubelskim, mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. „konsultanta”.

Jakie są założenia projektu „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy”? Projekt ten realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych, które pomogą w rozwiązaniu problemów biznesowych dostosowując firmę do aktualnych wymogów rynkowych. Ma on być realizowany do końca kwietnia przyszłego roku dlatego jest jeszcze czas by skorzystać z oferty. Zakres  doradztwa obejmuje eksperckie konsultacje dotyczące organizacji i zarządzania mikroprzedsiębiorstwem, finansów, działalności na rynkach zagranicznych oraz  innowacyjności tj. podnoszenia konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Doradztwo udzielane będzie w celu rozwiązania lub przedstawienia propozycji rozwiązania konkretnego problemu, a jego efektem ma być opracowanie i wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą.

Kto może korzystać z doradztwa? Grupę docelową w projekcie stanowi 150 pracowników 75 mikroprzedsiębiorstw, które zostały utworzone dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych: Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie, prowadzących działalność w co najmniej jednej z następujących dziedzin: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka. Regulamin rekrutacji zamieszczony na stronie internetowej MUP-u wymienia ponadto kilka dodatkowych wymogów takich jak: wcześniejsze niekorzystanie ze wsparcia pomostowego w ramach Poddziałania 8.1.2 lub Działania 6.2 i wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Lublinie od 2007-2011 roku. II etap rekrutacji rozpoczął się w pierwszym kwartale 2013 r. i prowadzony będzie w sposób ciągły do pierwszego kwartału 2014 roku. Oczywiście chętni do udziału w projekcie muszą wypełnić stosowne oświadczenia i deklaracje, które również dostępne są w wersjach elektronicznych.

W dzisiejszych czasach prowadzenie nawet mikro przedsiębiorstwa to niełatwe zadanie bowiem utrzymane się na rynku wymaga nieustających udoskonaleń, planowania i wdrażania wciąż nowych strategii, co często okazuje się być ponad siły raczkujących firm. Doradztwo jest zatem dobrą formą wparcia, a niewątpliwym plusem jest fakt, iż usługa jest bezpłatna, zatem nic nie tracimy, a możemy zyskać cenne rady i wskazówki.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz