Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Mikro przedsiębiorco – niebawem do wykorzystania 2 mld z PROW

Tendencja wzrostu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce sprawia, że coraz więcej ludzi decyduje się unowocześniać swoje gospodarstwa rolne, minimalizować zapotrzebowanie na ludzką siłę roboczą i szukać dla siebie innych rozwiązań i dróg zarobku- zakładając małe firmy i rozwijając lokalny biznes. Zjawiska te są nasilone dzięki napływowi na obszary wiejskie i wiejsko miejskie znacznych środków unijnych,  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niebawem, bo już od 15 do 26 kwietnia 2013 r. wszyscy marzący o własnej działalności będą mogli skorzystać z dofinansowania  na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  jest unijnym programem pomocowym mającym na celu wsparcie przekształceń ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w obecnym okresie programowania. Funkcje instytucji odpowiedzianych za dystrybucje środków finansowych w każdym województwie pełnią Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Jednym z działań wdrażanych przez ARiMR, jest „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, dzięki któremu można uzyskać wsparcie do 300 tys. zł.  W kwietniu 2013 odbędzie się nabór wniosków w 15 województwach Polski, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego, a kwota środków do wykorzystania opiewa na 2 mld zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O pomoc mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, które dopiero planują założenie własnej działalności jak i istniejące już mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, z  rocznym obrotem i/lub całkowitym bilansem rocznym nie przekraczającym 2 mln euro. Ponadto aplikujący o środki musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przed 60 rokiem życia i podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie. Do uzyskania dofinansowania kwalifikują się mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko miejskich ( bez miast powyżej 20 tys. mieszkańców) oraz miejskich do 5 tys. mieszkańców. Na pieniądze nie mogą liczyć ci którzy uzyskali  już w okresie ostatnich 2 lat pomoc unijna np. w ramach Działania 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL. Wnioski można składać osobiście we właściwej dla miejsca realizacji projektu agencji  lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną.

Od czego zależy kwota dofinansowania? Kwoty dofinansowania wahają się od 100 do 300 tys. zł. w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy w ramach projektu. Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.  Na 300 tys. zł mogą liczyć przedsiębiorcy planujący utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy, 200 tys. zł- co najmniej 2 miejsca pracy, zaś na 100 tys. zł  należy utworzyć najmniej 1 miejsce pracy. W niektórych przypadkach Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację planowanych przedsięwzięć.

Na co można przeznaczyć pieniądze? Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej. Wnioskodawcy maja dużą dowolność jeśli chodzi o rodzaj zakładanego biznesu. Pieniądze można otrzymać na zakup sprzętu biurowego i komputerowego, doradztwo, zakup i instalację maszyn, zakup środków transportu, zakup lub przystosowanie budynków na potrzeby przedsiębiorstwa, a nawet na reklamę i promocję produktu czy usługi. Jeśli kwalifikujemy się do otrzymania wsparcia warto próbować, bo prawdopodobieństwo otrzymania środków z PROW jest naprawdę wysokie.

Kto ma największe szanse na otrzymanie pomocy? Jak w każdym konkursie tak i w tym o kolejności przysługiwania pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie pewnych kryteriów mających wpływ i najlepsze przełożenie na osiąganie celu przewidzianego dla działania 3.1.2. Kryteria te określone zostały w rozporządzeniu MRiRW i są to: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Jeśli podejmiemy decyzję o staraniu się o środki warto zapoznać się z poradnikiem dla beneficjentów programu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl oraz innymi dokumentami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, sporządzania wniosku i niezbędnych załączników.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz