Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

MŚP w nowej perspektywie- cz.2

Rok 2014 rozpoczął okres nowego programowania funduszy unijnych. Wprawdzie wnioskodawcy nie mają jeszcze możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach nowych programów ale ich kształt, założenia i cele są już znane. Większość programów stanowi niejako „udoskonaloną”, zrodzoną z licznych konsultacji, doświadczeń i praktyki kontynuację swych poprzedników. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż praktycznie każdy nowy program oferuje wsparcie dla sektora MŚP. Duży nacisk położony jest na innowacje, badania rozwój, umiędzynaradawianie biznesów, wymianę doświadczeń, ale również na wsparcie nowych raczkujących dopiero firm. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy korzystający w najbliższych latach z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia?

Innowacje górą! Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zgodnie ze swoją nazwą będzie wspierał przede wszystkim rozwój innowacyjny, oraz badania umożliwiające stosowanie wprowadzanych innowacji. PO IR będzie programem krajowym i jednofunduszowym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach programu przewidziano realizację projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki, wsparcie projektów od pomysłu do rynku, szczególne wsparcie dla firm z sektora MŚP, koncentrację na obszarach inteligentnych specjalizacji, preferencje dla ekoinnowacji oraz preferencje dla klastrów kluczowych. Działania maja być skupione wokół czterech głównych osi priorytetowych: (I) wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, (II) wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, (III) wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, a także (IV) zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Mają umożliwiać wsparcie przedsiębiorstwa od samego początku czyli od pomysłu do wejścia na rynek, poprzez wsparcie ich tworzenia przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, współpracę z jednostkami naukowymi np. w formie bonów na innowacje, wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm – rozwój instrumentów finansowych jak również w późniejszych fazach rozwoju umiędzynarodowienie innowacyjnych firm.

MŚP w Polsce Wschodniej! Podobnie jak w poprzedniej perspektywie programowej w nowej funkcjonować będzie program skierowany specjalnie do regionów Polski Wschodniej – województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i warmińsko-mazurskiego. Oczywiście jego główne cele będą oscylować wokół badań, rozwoju technologicznego, innowacji, gospodarki niskoemisyjnej itd., ale jednym z kluczowych zagadnień ma być także podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. W przedsiębiorczej Polsce Wschodniej za cel powzięto sprzyjanie powstawaniu MŚP, wzrost internacjonalizacji MŚP oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych. W ramach oferowanych działań możliwe będzie korzystanie platform startowych dla nowych pomysłów w zakresie przygotowania i rozwoju nowego (innowacyjnego) pomysłu / koncepcji poprzez wyspecjalizowane wsparcie doradcze, wsparcie związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa typu start-up.
W ramach wzmacniania powiązań kooperacyjnych przewiduje się wsparcie klastrów, tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym. Działania te mają obejmować kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej związane m. in. z: analizą rynku docelowego, przedstawieniem możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem oraz nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizacją spotkań bezpośrednich z partnerami zagranicznymi, usługami marketingowymi, a także certyfikacją na danym rynku.

Oferta dla przedsiębiorców jest jak widać bogata, jednakże PO PW i PO IR wspierać będą ośrodki w zakresie usług proinnowacyjnych i wysokospecjalistycznych. O tym jak skorzystać z pomocy, gdzie aplikować i w jaki sposób to robić, by zwiększyć swoje szanse będziemy informować na bieżąco.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz