Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Nowa siła dla młodych – czyli o programie PO WER 2014-2020

Wsparcie dla kobiet, dla bezrobotnych, a zwłaszcza dla młodych – dotychczas grupy te wspierane były głównie dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki  realizowanemu zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym. Umożliwiał on realizację szkoleń, staży, uzyskanie środków na założenie własnej działalności gospodarczej i wiele innych form aktywizacji zawodowej i społecznej. W nowej perspektywie programowej zadania te ma przejąć Program o motywującej nazwie PO WER nakierowany w głównej mierze na obszary zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia.

Co to jest PO WER? Zgodnie z założeniami na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny będzie współfinansował krajowy program operacyjny oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. PO WER, czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych. Ma on w głównej mierze wspierać szkolnictwo wyższe podnosząc jego jakość i skuteczność. Ponadto jego zadaniem ma być wdrażanie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, realizacją działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania, realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej a także działań ukierunkowanych na osoby młode w wieku od 15-24 roku życia na rynku pracy, służących wdrożeniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.  

Jakie wsparcie dla młodych? Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancja dla młodzieży jest nowością, ale też w pewnym sensie koniecznością w polskiej rzeczywistości bowiem bezrobocie wśród ludzi młodych jest prawie dwukrotnie wyższe w porównaniu do wartości stopy bezrobocia wszystkich osób aktywnych zawodowo. Poza brakiem perspektyw, wielu młodym ludziom brak motywacji, kwalifikacji, szkoleń potwierdzonych stosownymi certyfikatami czy możliwości nabycia doświadczenia zawodowego – tymi właśnie brakami ma zająć się nowy program. Do wsparcia ze środków Inicjatywy mają kwalifikować  się województwa, w których poziom bezrobocia osób w wieku od 15 do 24 lat przekraczał na koniec 2012 r., 25 proc. Obecnie kryterium to spełnia 10 polskich województw – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.  Oczywiście nie tylko te województwa otrzymają stosowne wsparcie bowiem ogólna, deklarowana pula środków tj. ok. 1,7 mld euro ma być przeznaczona dla wszystkich województw. Fundusze wciąż będą dzielone z wykorzystaniem dotychczasowych instrumentów rynku pracy np. staży, szkoleń, środków na przygotowanie zawodowe, czy dofinansowanie studiów podyplomowych oraz nowych takich jak bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe czy pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. POWER jako program krajowy ma szanse ruszyć szybciej aniżeli programy regionalne zgodnie więc z zapowiedzią Ministerstwa, konkursów można spodziewać się już w połowie 2014 roku. Mają być one skierowane w pierwszej kolejności do  ochotniczych hufców pracy, na pożyczki na założenie biznesu oraz na projekty dla niezarejestrowanych bezrobotnych. Nowy program może być więc szansą dla wielu młodych ludzi, o ile w nowej perspektywie proponowane instrumenty wsparcia będą odznaczały się wysoką jakością, a uzyskane efekty i rezultaty rzeczywiście pozwolą wyjść z bezrobocia.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz