Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Paszport do eksportu

Program Innowacyjna Gospodarka to nie tylko wsparcie dla innowacji czy inicjatyw związanych z e-biznesem i nowymi technologiami. To również wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących swój rozwój na rynku eksportowym. Możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z eksportem oferuje działanie 6.1 Paszport do eksportu, którego wdrażaniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku tego działania realizowane są dwa typy projektów przebiegające dwuetapowo.  Część pierwsza, w ramach której przygotowywany jest plan rozwoju eksportu, z możliwością dofinansowania do kwoty max. 10 tys. zł oraz część druga projektu zakładająca wdrożenie planu rozwoju eksportu –w tym przypadku pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu jest uprzednie przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach etapu I. Okres przygotowania planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 6 miesięcy zaś okres jego wdrożenia w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

W ramach pierwszego etapu możliwe jest sfinansowanie usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu dotyczące opracowywania analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy. Możliwe jest również doradztwo w zakresie badań nad wybranymi rynkami, analiza praktyk prawnych, procedur i zwyczajów oraz uzasadnienia wyboru działań skierowanych do dofinansowania w ramach etapu II.

Etap drugi obejmuje listę dopuszczalnych działań z których obligatoryjnie należy wybrać co najmniej dwa w tym jedno spośród działań z punktów 3-6. Do działań tych należą:

  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, 
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Ważną informacją jest fakt, iż przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu tylko jeden raz w okresie realizacji działania 6.1. Harmonogram naboru wniosków w roku 2012 r. zamieszczony jest na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl, wraz z dokumentacja niezbędna przy aplikowaniu o środki z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Paszport do eksportu to niewątpliwie szansa na zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz