Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Po pieniądze z PROW tylko z numerem identyfikacyjnym

Wnioskowanie o dotacje wiąże się z wieloma wymogami określonymi w przepisach dotyczących poszczególnych programów. Ze strony Beneficjentów wiąże się to z przygotowaniem wielu dokumentów, załączników, sporządzeniem biznesplanów rejestracją w Generatorach Wniosków itd. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednym z takich wymogów jest posiadanie tzw. numeru identyfikacyjnego producenta. Co to za numer i gdzie starać się o jego uzyskanie?

Co to jest numer identyfikacyjny producenta? Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów jest numerem niepowtarzalnym i nie przechodzi na następcę prawnego. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Nadaje się go temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę. Co więcej, w przypadku małżonków, na nadanie numeru nie ma wpływu posiadanie przez małżonków osobnych gospodarstw rolnych lub rozdzielności majątkowej – zawsze nadawany jest wspólny numer. W przypadku producentów działających w formie spółki cywilnej nadaje się jeden numer identyfikacyjny jednemu ze wspólników, na którego wyrazili zgodę pozostali wspólnicy.

Gdzie wnioskować o nadanie numeru? Instytucją, która odpowiada za nadanie numeru identyfikacyjnego producenta jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych. Wpis do ewidencji producentów następuje na podstawie wniosku o wpis do ewidencji producentów. W celu wypełnienia wniosku stworzona została specjalna instrukcja, w której krok po kroku przedstawiono jak wypełnić poszczególne rubryki. Formularz W-1/04 wniosku o wpis do ewidencji producentów wypełnia się w przypadku: nadania numeru identyfikacyjnego lub zmiany i korekty danych. Wnioskowanie o numer jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o pomoc w ramach funduszy unijnych. Istnieje jednak możliwość aplikowania o środki bez posiadania numeru. Dzieje się tak w przypadku gdy został on złożony we wcześniejszym terminie, a Wnioskodawca do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru. W takiej sytuacji do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć: oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego. Złożenie jednego z powyższych dokumentów jest absolutną koniecznością bowiem inaczej nasz wniosek o przyznanie wsparcia nie przejdzie nawet etapu oceny formalnej i szanse na unijne pieniądze przepadną.

Obecnie wiele Lokalnych Grup Działania prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie jeśli więc planujecie skorzystać ze wsparcia, a nie posiadacie takiego numeru to formularz Wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz formularze załączników wraz z instrukcją, są dostępne w centrali, oddziałach regionalnych, biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej .www.arimr.gov.pl.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz