Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Przyszłość przedsiębiorstw z COSME i HORYZONT 2020

Badania, innowacje, nowe technologie to kluczowe hasła w nowoczesnym świecie. Ma być szybciej, łatwiej, sprawniej w każdym aspekcie życia, również w biznesie. Dlatego też planowane na kolejne lata programy pomocowe koncentrują się w głównej mierze na tych zagadnieniach, uwzględniając w swych założeniach nie tylko wielkie centra naukowo-badawcze, administrację publiczną czy uczelnie, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. W kolejnych latach sektor MŚP może skorzystać z programów COSME i HORYZONT 2020, które koncentrują się na innowacjach, badaniach i zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Co to jest program COSME 2020? Program jest kontynuacją „Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP” będącego jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Nowy program został utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwienia wejścia na rynki międzynarodowe. Na jego realizację przewiduje się środki w wysokości ok. 2,5 mld EUR z czego ponad połowa ma zostać przeznaczona na instrumenty zwrotne. Głównymi Beneficjentami programu mają być przyszli i obecni przedsiębiorcy oraz administracja publiczna. W programie zawarte są cele, których głównym założeniem jest poprawa dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne np. zwrotne instrumenty kapitałowe czy gwarancje pożyczkowe, poprawa dostępu do rynków unijnych jak i globalnych. Zadania te mają w głównej mierze sprzyjać powstawaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, zwiększeniu konkurencyjności i trwałości unijnych firm. Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl oraz anglojęzycznej stronie programu www.ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Dla kogo program HORYZONT 2020? Program Horyzont 2020 skupiać będzie w sobie wszystkie istniejące fundusze unijne na badania naukowe i innowację, w tym program ramowy w zakresie badań naukowych, działania związane z innowacjami w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Wydawałoby się, że nie ma to nic wspólnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw jednak jeden z Priorytetów o nazwie „Przywództwo w przemyśle skierowany jest właśnie o nich. Konkursy na projekty planowane w latach 2014-2015 przewidują kwotę 500 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw, która zostanie rozdysponowana w ramach nowego instrumentu. Dzięki tym pieniądzom zapewnione zostaną znaczące inwestycje w kluczowe technologie przemysłowe, zmaksymalizowany zostanie potencjał wzrostu europejskich przedsiębiorstw, a innowacyjne firmy otrzymają wsparcie, które umożliwi im przekształcenie się w wiodące przedsiębiorstwa światowe. W programie zastosowano również szereg uproszczeń, które mają uczynić środki jeszcze bardziej dostępnymi. Są to m. in. ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka, uproszczenie zasad finansowania poprzez prostszy zwrot kosztów bezpośrednich, możliwość stosowania jednostkowych kosztów osobowych, jednolita stawka zwrotu dla wszystkich uczestników i działań w ramach tego samego projektu czy finansowanie ukierunkowane na rezultaty w określonych obszarach. Podobnie jak w przypadku COSME zainteresowani ww. programem mogą poszerzyć swoją wiedzę studiując stronę internetową programu www.ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents oraz stronę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/program-horyzont-2020.html.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz