Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Regionalne Kadry Gospodarki czyli PO KL dla przedsiębiorców

O programie Operacyjnym Kapitał Ludzki pisaliśmy już kilkakrotnie w kontekście osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie czy zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Program ten ma również w swojej ofercie działania wspierające przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki  Poddziałanie 8.1.1 – ma na celu podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Niewątpliwie największym plusem jest również fakt, że praktycznie we wszystkich województwach są jeszcze na ten cel pieniądze, mimo iż to ostatni rok programowania.

Priorytet ten w zależności od województwa wdrażany jest bądź przez Urzędy Marszałkowskie bądź Wojewódzkie Urzędy Pracy. Dofinansowanie można uzyskać przede wszystkim na ogólne oraz specjalistyczne szkolenia, doradztwo, kursy zawodowe na poziomie regionalnym. Oferta szkoleniowa powinna być dopasowana do kierunków rozwoju danego regionu, wzmacniać potencjał rozwojowy i  odpowiadać na konkretne  zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstwa. Tematyka szkoleń może obejmować dowolny zakres, ale preferowane są zwłaszcza takie podnoszące kwalifikacje kadr zarządzających  w zakresie diagnozowania potrzeb pracowników, podwyższania ich kwalifikacji zawodowych, elastycznych form pracy, czy nowoczesnych technologii informacyjnych. Poza kadrą zarządzającą na wsparcie liczyć mogą osoby zatrudnione o niskich kwalifikacjach lub te które na własną rękę zainteresowane są poszerzeniem umiejętności  i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.  Przedsiębiorcy MSP oraz osoby prowadzące własną działalność mogą również w ramach projektów korzystać z doradztwa z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi czy rachunkowości.  Podobny zakres  wsparcia  na poziomie krajowym udzielany  jest w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw które wdrażane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) www.parp.gov.pl.

W tym roku w projektach szkoleniowych w wielu województwach premiowane są zwłaszcza  szkolenia lub doradztwo w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych: z biomasy , energii wiatrowej  lub energii słonecznej.  Skorzystanie z dofinansowania lub udział projekcie współfinansowanym z tego waśnie priorytetu daje szansę  przedsiębiorcom na uzyskanie dopasowanej do ich potrzeb, kompleksowej pomocy i doradztwa indywidualnego w ramach programu.

Kto i w jaki sposób może uzyskać dofinasowanie? Aby skorzystać z unijnego wsparcia należy w odpowiedniej instytucji złożyć wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Dokumenty muszą być opracowane zgodnie z dostępną Dokumentacją konkursową oraz innymi Wytycznymi i Zasadami dotyczącymi PO KL. O wsparcie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych, a w przypadku szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego skierowanych do dorosłych osób pracujących projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń,  osoby prawne, statutowo prowadzące działalność szkoleniową oraz osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową. Co ważne w wielu województwach pomyślano również o tych, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia i to oni mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania niż firmy, które otrzymały środki w ciągu ostatnich lat. Laicy w projektach zawsze mogą zwrócić się do profesjonalnej firmy doradczej o przygotowanie wniosku. Należy jednak pamiętać, że projekty szkoleniowe i doradcze objęte są zasadami pomocy publicznej co oznacza że przedsiębiorcy mogą liczyć tylko na częściowe pokrycie kosztów: doradztwa: do 50 %  szkoleń ogólnych: 60 % do 80 %  oraz szkoleń specjalistycznych: 35 % do 45 %.  Szkolenia w takiej formie to duże odciążenie dla pracodawców, którzy nie wykładają w całości swoich środków, a zyskują kadrę przygotowaną do pracy często w nowych obszarach, co w konsekwencji pozwala firmie  się rozwijać.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz