Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Rozwój przez innowację – o projekcie Commercialise

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  przedsiębiorcy zwłaszcza z sektora MSP mogą liczyć na nieustające wsparcie. Wielokrotnie pisaliśmy już o usługach doradczych, konkursach przeznaczonych właśnie dla nich, możliwościach  uzyskania pożyczek itd. Obecnie na stronie PARP-u można  znaleźć informacje o kolejnym naborze skierowanym do małych i średnich firm do udziału w projekcie Commercialise.

Co to jest projekt Commercialise? Projekt ten realizowany jest od czerwca 2013 roku przez PARP we współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Finlandii i Turcji. Finansowany jest z tzw. „7 Programu Ramowego”, mającego na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych obejmujących prawie wszystkie dziedziny naukowe. Program ten zmierza do rozwoju w Europie gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy. 7 Program Ramowy w opinii „użytkowników” różni się od poprzednich programów znaczącym uproszeniem zasad uczestnictwa. począwszy od cyklu finansowania, łącznie z uproszczeniem systemów finansowania, zasad i procedur administracyjnych oraz finansowych, jak również czytelności i przystępności dokumentów dla użytkownika. Projekt Commercilise obejmuje przygotowanie i przetestowanie modelu szkoleniowego dla MSP o wysokim potencjale wzrostu. Model ten będzie dotyczył przede wszystkim coachingowego wsparcia firm w procesie ich rozwoju, przy założeniu, że rozwój oparty jest o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych. Realizacja projektu rozpoczęła się identyfikacją ciekawych modeli coachingowych funkcjonujących w Europie, wyborem najciekawszych, które obecnie poddawane będą testom w trakcie 4-miesięcznego pilotażu. Pilotaż prowadzony będzie w 4 krajach – w Polsce, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. W pilotażu ma wziąć udział po 15 firm z Polski i z pozostałych 3 krajów.

Kto może wziąć udział? Do udziału w projekcie kwalifikują się firmy z sektora MSP jednak pod warunkiem spełnienia kilku kryteriów. Po pierwsze zaliczają się do kategorii MSP zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, mają siedzibę w Polsce, prowadzą prace badawczo-rozwojowe i osiągnęły lub są bliskie osiągnięcia wdrażalnych wyników tych prac. Ponadto w miarę możliwości preferowane są firmy koordynujące lub pełniące wiodącą rolę w międzynarodowych projektach/programach badawczo-rozwojowych  np. 7 PR, CIP Eco-innovation, Eurostars, Eureka, gdzie projekt kończy się przedprodukcyjnym prototypem lub podobnym rezultatem. Termin na zgłoszenie do udziału w projekcie upływa 7 grudnia 2013 r.

Jakie korzyści z udziału w projekcie? MŚP dzięki udziałowi w ww. projekcie będą mogły otrzymać nieodpłatne wsparcie coachingowe, którego celem będzie wsparcie tych firm w zakresie komercjalizacji wyników prowadzonych przez nie prac badawczo-rozwojowych, w tym wyników projektów B+R, w których brały one udział. W efekcie ma to skutkować zwiększeniem ich konkurencyjności i potencjału. Udział w projekcie jest dla przedsiębiorców bezpłatny. Wsparcie może dotyczyć takich obszarów jak np.: wizualizacja i planowanie sukcesu, przygotowanie firmy i jej głównego produktu/usługi do wejścia na rynek, przygotowanie firmy na przyjęcie inwestora zewnętrznego, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb MSP. Po dokonaniu wyboru z każdą z firm zostanie podpisana umowa dotycząca udziału w projekcie, a umowa będzie zawierała klauzule dotyczące poufności. Pilotaż odbywać ma się pomiędzy 15 stycznia i 30 kwietnia 2014 r. Każda firma biorąca w nim udział zostanie objęta wsparciem coachingowym w wymiarze do 9 dni roboczych. Dokładny zakres wsparcia i czas trwania usługi zostanie ustalony z każdą firmą indywidualnie podczas pierwszej sesji coachingowej. Następnie firmy będą oceniać otrzymane usługi w celu doprecyzowania ostatecznego kształtu opracowywanego modelu wsparcia. Jeżeli interesujecie się tym obszarem wsparcia to pozostaje nam życzyć powodzenia.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz