Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy ( ok.18 tys.)

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy właściwych dla miejsca zamieszkania mogą ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane

z Funduszu Pracy. Środki przyznawane są w wysokości określonej w umowie i nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku rozpoczynania samodzielnej działalności przez bezrobotnego. Zwykle jest to kwota ok. 18 tys. Aby jednak tak się stało należy spełnić szereg warunków określonych przez właściwy Urząd Pracy.

 

Przede wszystkim musimy spełnić wymagania dotyczące naszej osoby, tj. w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziliśmy innej działalności, nie odmawialiśmy bez podania przyczyny podjęcia zatrudnienia, nie byliśmy karani za przestępstwa skarbowe, oraz utrzymamy naszą działalność przez okres 12 miesięcy od momentu przyznania środków itd. Wszystkie wymogi określone są na stronach internetowych urzędów pracy, lub bezpośrednio na miejscu.

Jeśli kwalifikujemy się do ubiegania o pieniądze należy dokładnie sprawdzić jakie dokumenty wymagane będą od nas na etapie aplikowania o środki. Informacje te uzyskać można bezpośrednio w urzędzie lub też skorzystać ze strony internetowej gdzie są one wypunktowane w zakładce dotyczącej dotacji na działalność gospodarczą. Zazwyczaj dokumenty te obejmują:

  • wniosek o przyznanie jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej ( nieodłączną część wniosku stanowią różne załączniki w postaci oświadczeń, należy pamiętać by również je wypełnić)
  • biznes plan opisujący planowaną działalność gospodarczą;
  • dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu (akt własności, umowy: użyczenia, najmu, dzierżawy)
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie związane z profilem działalności ( świadectwa pracy, dyplomy, certyfikaty i świadectwa ukończenia szkół, kursów, szkoleń, itp.)

Zwykle można przedstawiać kopie tych dokumentów, na wszelki wypadek powinny być one jednak poświadczone za zgodność z oryginałem, lub powinnyśmy mieć ze sobą oryginał do wglądu!

Najważniejszy jest biznesplan, bo to on świadczy o naszym stosunku do zakładanego przedsięwzięcia i to za biznesplan mamy przyznawane punkty. Standardowo zawiera on takie punkty jak rodzaj planowanej działalności wraz z symbolem i nazwą podklasy zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – numer PKD , opis przedsięwzięcia, planowane zatrudnienie, mocne i słabe strony, opis konkurencji, analizę rynku itp. Ogólnie rzecz ujmując co, jak i dlaczego chcemy robić i co na ten temat już wiemy. Bardzo ważne są nasze kwalifikacje tj. jeśli zamierzamy otworzyć salon urody, musimy przedstawić kwalifikacje w tym zakresie, inaczej jesteśmy niewiarygodni i mimo iż mamy niekwestionowany talent w tej dziedzinie możemy nie otrzymać środków. Wszelkie kursy jakich się podejmujemy musimy więc udokumentować bo papierki mają znaczenie! Ponadto zwykle deklarujemy też wkład własny, oczywiście nie jest on wymagany ale praktyka pokazuje, że warto mieć choć trochę oszczędności, lub jakieś środki trwałe np. samochód przy planowaniu biznesu związanego z transportem. Świadczy to również o stopniu zaangażowania w sprawę.

Nasz biznesplan oceniany jest przez specjalnie w tym celu powołaną Komisję, która podejmuje ostateczną decyzję o podpisaniu bądź nie podpisaniu umowy. Pamiętajmy im bardziej przyłożymy się do opracowania dobrego biznesplanu, przemyślimy planowane przedsięwzięcia dowiadując się jak najwięcej na ten temat tym większe nasz szanse!!!

Jeśli dojdzie do podpisania umowy o przyznanie środków, również pozostaje kilka kwestii do rozwiązania. Najważniejszą z nich jest zapewne zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków. Dopuszczalnymi formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, wraz z należnymi odsetkami, na podjęcie działalności są: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Większość urzędów preferuje oczywiście pierwszą z wymienionych opcji tj. poręczyciela. Nie może być nim jednak każdy, kryteria ustalane są szczegółowo przez urzędy, zwykle jednak taka osoba musi mieć dochody rzędu ok. 2000 tys. brutto, być zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony co najmniej 24 miesiące. W przypadku osiągania wynagrodzenia niższego, np. 1.600, zł brutto, wymagane jest zwykle poręczenie dwóch osób. Nie może być to nasz współmałżonek ani osoba, która już poręcza za środki przyznane na rzecz innej działalności gospodarczej. Urzędy opracowują szczegółowe regulaminy przyznawania środków, należy je więc bardzo dokładnie czytać aby nie okazało się że musimy rezygnować z pieniędzy bo nasz poręczyciel nie spełnia określonych wymogów.

Po otrzymaniu dotacji, możemy rozdysponować pieniądze, pamiętając że trzeba się z nich skrupulatnie rozliczyć w wyznaczonym przez urząd terminie, zbierać wszystkie faktury, opłacać wymagane składki itd., i to wszystko przez pełne 12 miesięcy, w przeciwnym wypadku w razie kontroli i wykrycia nieprawidłowości możemy być zmuszeni do zwrotu środków.

Powodzenia!!!

AC

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

2 Komentarzy do “Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy ( ok.18 tys.)”

  1. avatar mark7212 pisze:

    Proszę więcej ‚źródełek”.

  2. avatar Agnieszka Kowalska pisze:

    Już niedługo pojawi się kolejny artykuł na temat zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Zostaw odpowiedź

Komentarz