Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Środki odwoławcze w projektach unijnych

Beneficjenci aplikujący o środki unijne wiedzą,  iż jest to „ciężki kawałek chleba”, Szczegółowe opracowanie wymaganej do złożenia dokumentacji, przebrnięcie przez często długi i żmudny proces oceny – nie zawsze zakończony sukcesem i pozytywną decyzją o dofinasowaniu, sprawia że wielu z nich zniechęca się i nie próbuje ponownie. W systemie realizacji projektów unijnych wzięto jednak pod uwagę, iż proces oceny może czasem budzić zastrzeżenia wnioskodawców i opracowano ścieżkę procedury odwoławczej umożliwiającej na każdym etapie oceny odwołanie się co do jej rzetelności i poprawności.

Jakie środki odwoławcze? W zależności od programu operacyjnego ustalono różne środki odwoławcze w przypadku większości z nich pierwszym środkiem odwoławczym jest protest drugim zaś skarga kierowana zazwyczaj do odpowiednich sądów administracyjnych. W przypadku programu Kapitał Ludzki drugim środkiem jest odwołanie kierowane do Instytucji Pośredniczących, a kolejnym krokiem jest dopiero skarga. Środki te służą przede wszystkim Beneficjentowi do udowodnienia jego racji,  jednak ich stosowanie jest najbardziej zasadne wtedy gdy Wnioskodawca posiada rzeczywiste, racjonalne i solidne argumenty świadczące o uchybieniach w ocenie. Oczywiście wszyscy są tylko ludźmi dlatego błędy mogą się zdarzać, mogą wynikać z omyłki osób oceniających, błędów proceduralnych, niespójności bądź niezrozumiałości kryteriów czy nazbyt ogólnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odrzucenia projektu.

Jakie wymagania dotyczące protestów? Wszyscy wnioskodawcy w momencie przekazywania im pism informujących o wynikach dokonanej oceny informowani są również o możliwość skorzystania z procedury odwoławczej. Zazwyczaj w pismach tych szczegółowo określone jest jakie elementy musi zawierać poprawnie skonstruowany środek odwoławczy i w jakim terminie może zostać złożony aby mógł być uznany za zasadny i w ogóle rozpatrywany.  Jest to bardzo istotne gdyż wielu wnioskodawców właśnie z powodu błahych błędów, niedopatrzenia, niedbalstwa i niepilnowania terminu traci szansę na często zasadne odwołania. Na wniesienie środka odwoławczego jest z reguły 14 dni od dnia otrzymania pisma o wynikach przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie.  Istotne jest, by zawierał on w sobie elementy takie jak: dane wnioskodawcy, tytuł projektu i numer wniosku o dofinansowanie projektu,       podpis wnioskodawcy a co najważniejsze bardzo dokładne określenie zarzutów odnoszących się do przeprowadzonej oceny projektu ze wskazaniem, w jakim zakresie nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy.  Należy zawsze pamiętać że ocenie podlega jednak tylko i wyłącznie treść wniosku także dodatkowe informacje wnoszone na etapie protestu czy odwołania i tak nie będą miały większego znaczenia, istotne jest by rzeczywiście wykazać niedopatrzenie lub niezgodność oceny i przedstawić swoja racje w oparciu o złożony do instytucji oceniającej materiał. Kwiecisty język nie zda się wiec na wiele, raczej konkretność i skrupulatne odwoływanie się do wszelkich zauważonych przez Wnioskodawcę uchybień. Pamiętajmy, że złożenie protestu nie służy dostarczaniu nowych, dodatkowych informacji, a jedynie wyjaśnieniu sytuacji niewłaściwej oceny.

Protest rozpatrywany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do właściwej instytucji. Może zostać uwzględniony lub oddalony Bez względu na wynik rozpatrzenia protestu informacja ta jest przekazywana wnioskodawcy projektu. Od przedstawionych wyników zależą dalsze losy wniosków, jeśli są na to pieniądze wniosek po ponownej ocenie ma szanse na dofinansowanie, a jeśli protest oddalono Wnioskodawcy mogą odwoływać się dalej. Negatywne rozpatrzenie protestu nie oznacza że skarga czy odwołanie podtrzymają ta decyzję. Zawsze jednak należy dokładnie przeanalizować otrzymaną odpowiedz i szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie kto ma racje, nawet jeśli odpowiedz nas nie satysfakcjonuje uzasadnienia z pierwotnej oceny oraz uzasadnienia zawarte w rozpatrzeniu do środków odwoławczych są świetną wskazówką na przyszłość i uczą jak pisać by być ocenionym wyżej.

 

Napisał:

avatar

Redakcja to jednorazowy wpis wielu kobiet, które chciały w jakikolwiek sposób współtworzyć nasz serwis. Teksty sa zredagowane przez team autorów.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz