Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Szlachecki szlak do sukcesu

Mieszkasz w regionie,  który szczyci się bogactwem kulturowym, ciekawą historią bądź jest atrakcyjny turystycznie. Jeśli tak to pierwszy krok do tego by pomyśleć o własnym biznesie. W takich miejscach o kreatywność zawsze łatwiej i problemem staje się tylko znalezienie źródeł finansowania swoich pomysłów. Naprzeciw takim planom wychodzi Fundusz Szwajcarski,  dzięki  któremu w Polsce  inicjowane są długotrwałe  procesy budowania marki terytorialnej, której wizytówką ma stać się jakość produktów i usług dostarczanych w podregionach.

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła na ten cel aż 489 mln CHF. Obecnie realizowane są m.in. takie programy jak „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” czy  EURO szansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym  trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny. Ich wspólnym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i jednoczesna promocja dóbr regionu.

W sierpniu 2013 r. rozpocznie się również nabór wniosków w ramach Programu „ Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” Został on opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w podregionie Szlaku Jana III Sobieskiego, czyli w 6 gminach województwa lubelskiego: Gorzkowie, Mełgwi, Piaskach, Rybczewicach, Spiczynie i Wólce.

Co to za program i kto może ubiegać się o środki? Program zakłada przekazywanie dotacji bezzwrotnych zainteresowanym podmiotom z sektora biznesu, w tym nowym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, ale również organizacjom pozarządowym, dla których wspólnym mianownikiem jest chęć włączenia się w tworzenie marki Szlaku Jana III Sobieskiego jako silnej i rozpoznawalnej marki terytorialnej. O pieniądze starać mogą się osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w kwocie od 20 000 do 40 000 zł z maksymalnym dofinansowaniem do 70% wartości projektu. Ponadto istniejące przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać 60% dofinansowania wartości projektu od  kwoty  30 000 do 300 000 zł. Organizacje pozarządowe będą mogły liczyć na dofinansowanie aż 90% wartości projektu  przy minimalnej wartości  projektu 20 000 zł a maksymalnej 50 000 zł. Pieniądze z dotacji przekazywane są w formie zaliczek, przekazywanych po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. W zależności od aplikującego podmiotu wkład własny wynosi 10%,30% i 40%.

Na co można dostać dofinasowanie? Program wspiera zarówno istniejące już firmy jak i osoby dopiero planujące przygodę z biznesem ale zarówno nowe jaki stare firmy  mogą starać się o środki na tworzenie na trenie wymienionych gmin oferty noclegowej, usług turystycznych, oferty gastronomicznej,  wydarzeń turystyczno – kulturalnych Szlaku Jana III Sobieskiego  oraz różnego rodzaju  przetwórstwo m.in. przetwarzania i konserwowania mięs, owoców i warzyw, przetworów mlecznych, mącznych oraz pierwotnych produktów rolnych, produkcji wyrobów ze szkła, drewna, słomy, gliny, kamienia, produkcji gier i zabawek.

Projekty podobnie jak przy funduszach unijnych przechodzą etap oceny formalnej i merytorycznej i uzyskać mogą maksymalnie 100 pkt.. W złożonych wnioskach należy przede wszystkim wykazać, że planowany biznes wpisuje się w tematykę związaną z dziedzictwem Jana II Sobieskiego i jego rodu. Ponadto projekty maja przyczyniać się do rozwoju zasobów ludzkich w podregionach, utrzymywania wysokich standardów jakości wytwarzanych produktów oraz promowania marki Szlaku.  Udział w tego typu projektach daje szanse nie tylko na własny biznes i możliwości dofinansowania, ale również satysfakcję z tworzenia i wspierania czegoś innego, niż tylko zwykły komercyjny biznes.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz