Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Trwałość projektów unijnych

Przedsiębiorcy czy instytucje decydujące się na korzystanie z unijnych funduszy wiedzą ze „proces” ten to ciężka praca. Po pierwsze niełatwo zdobyć pieniądze bo konkurencja na rynku projektowym jest naprawdę duża, a kryteria wyboru modyfikowane są w sposób wciąż podnoszący aplikującym poprzeczkę. Jeśli już uda się dostać pieniądze trzeba je jeszcze prawidłowo rozliczyć, wywiązać się z zadeklarowanych wskaźników,  a kolejne lata być przygotowanym na kontrolę, która prędzej czy później spotyka każdego z beneficjentów.  Jednym z najważniejszych filarów prawidłowej realizacji projektów unijnych jest również zachowanie ich TRWAŁOŚCI.

Co oznacza trwałość w projekcie? Prawo polskie nie reguluje kwestii trwałości projektu, podstawę prawną w tej kwestii stanowią rozporządzenia Rady Unii Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu. W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP trwałość projektu musi być zachowana przez 3 lata od daty jego zakończenia. Terminy te wynikają głównie z założenia funkcjonowania funduszy strukturalnych, których wydatkowanie ma przede wszystkim zapewnić trwałe pozytywne zmiany w gospodarce. Ponadto pojęcie trwałości projektów oznacza niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.:  modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Zasada ta jest o tyle istotna, iż jej niespełnienie lub poddanie projektu znaczącym modyfikacjom dla Beneficjenta oznacza jedno- zwrot środków. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko wtedy, kiedy trwałość projektu zostanie zachowana.

Zachowanie trwałości projektu odnosi się w znaczącej mierze do zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku jednak np. projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  spełnienie zasady uzależnione jest od indywidualnej oceny danego projektu, tj. form wsparcia, które są realizowane w ramach tego projektu. Realizując np. projekt obejmujący subsydiowane zatrudnienie, pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, a umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Naruszenie tej ciągłości jest jednocześnie naruszeniem trwałości projektów
i zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc przyznana beneficjentowi pomocy jest pomniejszana proporcjonalnie. Ponadto co do zasady, trwałość projektu nie dotyczy projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe, bądź inne instytucje podobnego typu.

Należy mieć również na względzie fakt, iż trwałość projektu to tylko jedno z zagadnień kontrolowanych po zakończeniu realizacji projektu. Do pozostałych należą w szczególności: osiągnięcie i utrzymanie wskaźników, przychód, zasada zakazująca podwójnego finansowania czy obowiązki związane z archiwizacją dokumentacji związanej z projektem. Obowiązek ten obejmuje okres aż 10 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Przechowywanie dokumentacji koniecznie musi być przeprowadzane w taki sposób, by był zapewniony dostęp do tych dokumentacji i jednocześnie by zachowana była poufność i bezpieczeństwo danych. Beneficjenci aplikujący o środki powinni zatem pamiętać, że pięknie napisany wniosek to dopiero początek drogi, która skończy się za co najmniej 10 lat.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz