Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Urzędy Pracy mają kasę dla firm !

Myślisz o dotacji? Masz status bezrobotnego? Jeszcze nie zdążyłeś się zarejestrować? Jesteś pracodawcą i chcesz stworzyć stanowisko pracy? Zastanów się jakie masz plany na ten rok i podejmij decyzję!  Początek roku w urzędach pracy to na szczęście nie tylko czas niekończących się kolejek  i rejestracji  tysięcy  bezrobotnych.  Jest to też najlepszy okres by pomyśleć o ewentualnych dofinansowaniach i dotacjach, bo właśnie wtedy urzędy otrzymują pieniądze i mają najwięcej środków do rozdysponowania.

Dzisiaj prezentujemy krótkie przypomnienie, o co możemy się starać w urzędzie pracy i na ile pieniędzy możemy liczyć w 2013 roku.  Przede wszystkim jeśli planujemy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej warto skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, (szczegółowe informacje na temat pozyskania tych środków znajdują się w artykule Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy).  Na początku roku obowiązują stawki z trzeciego kwartału 2012 r. w związku z czym można uzyskać kwotę 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego obecnie 3.510,22 tj. 21 061,32 zł. W przypadku osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej kwota ta opiewa na 14 040,88 zł, 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla członka przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej 3-krotność wynagrodzenia tj. 10 530,66 zł.  Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia tj. 52 653,30 zł. Rzadko zdarza się by maksimum zostało przyznane, ale szanse na środki są w tym wypadku bardzo wysokie.

Środki na działalność dostępne są nie tylko z Funduszu Pracy- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 6.1.3 zapewnia również fundusze na ten cel. Urzędy pracy często również biorą udział w konkursach na Działanie 6.2 -w ramach powyższego programu, oferując jednorazowe dotacje do 40 000,00 zł, a także wsparcie doradczo szkoleniowe i wsparcie pomostowe ułatwiające przetrwanie biznesu w początkowej fazie rozwoju.

Oczywiście wnioski o dotacje można składać do Urzędów Pracy przez cały rok, ale tylko od sposobu rozdysponowania środków przez poszczególne z nich zależy czy je otrzymamy. Niektóre urzędy mają w praktyce ogłaszanie naborów 1,2,3 razy w roku tak by równomiernie rozłożyć posiadane na ten cel pieniądze. Należy śledzić to na bieżąco na stronach internetowych lub bezpośrednio dzwonić do urzędu. W innych, nabór trwa od początku roku do momentu wyczerpania puli pieniężnej i ponownie wznawiany jest gdy po ocenie merytorycznej część wniosków odpada. Często urzędy zwłaszcza przy dotacjach dofinansowanych z Unii Europejskiej jasno określają liczbę osób, którym zostanie przyznane wsparcie – dlatego podkreślam by każdorazowo sprawdzać te informacje we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie pracy.

Poza pieniędzmi dla bezrobotnych na własny biznes, pracodawcy mogą uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w kwocie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzeni tj.  21.061,32.  Ponadto mogą oni refundować z Funduszu Pracy koszty przysługujące  z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach:prac interwencyjnych, robót publicznych,prac społecznie użytecznycha także jednorazowo z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczneza zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego.

Początek roku zatem to najlepszy czas by zorientować się w sytuacji na rynku dotacji i dofinansowań, bo chętnych nie brakuje, a zasada kto pierwszy ten lepszy jest w wielu przypadkach aktualna właśnie teraz.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz