Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie

Aplikujesz o środki unijne, popełniłeś błąd, nie złożyłeś podpisu, zapomniałeś dołączyć załącznika – nie, jeszcze nie wszystko stracone! W większości programów operacyjnych istnieje możliwość poprawy wniosku w określonym zakresie w trakcie jego oceny formalnej. Oczywiście najlepiej byłoby sporządzić wniosek tak – by gładko przechodził wszystkie etapy oceny, ale omyłki pisarskie zdarzają się często, a i w gąszczu kilkunastu załączników łatwo o pomyłkę, brak pieczątki czy podpisu. Jak, gdzie i co można poprawiać żeby dać sobie dalszą szansę?

Co podlega uzupełnieniom w trakcie oceny formalne? Każda Instytucja Ogłaszająca Konkurs na wybór projektów ustala określone kryteria, sporządza stosowną dokumentację konkursową określając jak Wnioskodawca powinien przygotować wniosek, w jakiej formie go złożyć oraz jak i kiedy będzie oceniany. W najpopularniejszych programach Operacyjnych tj. Kapitale Ludzkim i Programach regionalnych dokumentacje dopuszczają z reguły możliwość uzupełnienia wniosku o dofinansowanie po otrzymaniu pisemnej informacji w tym zakresie.

W PO KL zakres możliwości jest znacznie węższy i może być dokonany jedynie w formie nie zmieniającej sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie. Uzupełnieniu mogą podlegać takie uchybienia jak brak podpisu czy pieczęci w wymaganych miejscach, niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach lub brak wersji elektronicznej czy złożenie jej na uszkodzonym nie dającym się odczytać nośniku elektronicznym. Można również uzupełnić wniosek o ewentualnie brakujące strony lub poprawić go jeśli do sporządzenia użyto wersji Generatora Edytor. Nie jest to długa lista i nie umożliwia absolutnie dopisywania we wniosku czegokolwiek, co następnie mogłoby mieć wpływ również na ocenę merytoryczna są to po prostu małe pomyłki, ale i one się zdarzają, dlatego pamiętamy że brak podpisu nie przekreśla naszych szans.

W Regionalnych Programach Operacyjnych dopuszczalne jest poprawienie wniosku w nieco większym zakresie, włącznie z przedstawionym budżetem projektu, ale uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane w piśmie, chyba że wprowadzane zgodnie z uwagami poprawki implikują kolejne zmiany np. w przypadku tabel finansowych. Należy wówczas dokonać niezbędnych zmian i załączyć do uzupełnienia stosowną informację o wprowadzanych dodatkowych poprawkach. Beneficjent może zauważyć również inne błędy w trakcie poprawek, powinien je również poprawić, ale bezwzględnie poinformować o tym Instytucję, która wystosowała pismo o uchybieniach. Nie należy tego robić w przypadku gdy zmiany mogą dotyczyć takich kwestii jak: zmiana nazwy wnioskodawcy, tytułu projektu celów projektu, podstaw udzielania wsparcia., zmianę wartości projektu o więcej niż 10%.

Wszelkie nieuzasadnione zmiany wprowadzane do wniosku o dofinansowanie sprawią, iż wniosek prawdopodobnie nie będzie podlegał dalszej ocenie i zostanie odrzucony, tym bardziej iż większość Instytucji oceniających podkreśla, że w dokumentach złożonych po uzupełnieniu/poprawie Wnioskodawcy często dokonują zmian w treści wniosku bez wyraźnego powodu, powołując się na „uszczegółowienie informacji”, przy czym uszczegółowienie polega na zmianie informacji oraz dodaniu szczegółów, które nie były zawarte w pierwotnej wersji wniosku i nie były wskazane w piśmie w sprawie uzupełnienia/poprawy wniosku.

Uzupełnienie to niewątpliwie szansa więc starajmy się ją mądrze wykorzystać.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz