Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

W nowym roku po kasę do Lokalnej Grupy Działania

Podczas gdy zasoby dostępne dla przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych kończą się – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są wciąż dostępne, a Lokalne Grupy Działania prowadzą obecnie lub planują prowadzić nabory na cieszące się dużą popularnością działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania w związku z czym jeśli kwalifikujemy się jako wnioskodawca jest gdzie iść po kasę.

Dlaczego do LGD?  Lokalne Grupy Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na różnego rodzaju operacje w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju w tym na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  Dofinansowanie jest przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, są zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju, opracowanej przez daną LGD. Działając na konkretnych obszarach to właśnie członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Obecnie w ponad 40 LGD trwa lub prowadzony będzie nabór umożliwiający otrzymanie środków na własną działalność gospodarczą. Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/lokalne-grupy-dzialania-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-inwestycji-z-prow-2007-13-kopiuj-1-1.html.

Kto może ubiegać się o wsparcie? O wsparcie mogą ubiegać się osoby uprawnione do aplikowania o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Poddziałania 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Są to osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – wykonujące działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo oraz spełniające obowiązujące kryteria dostępu do pomocy. Ponadto pomoc może być przyznana, jeśli operacja jest uzasadniona ekonomicznie, spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją – miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.  Istotne jest by dany wnioskodawca nie otrzymał wcześniej innej pomocy inwestycyjnej z funduszy unijnych oraz z udziałem innych środków publicznych. Wymagane jest by w ramach  planowanych przedsięwzięć utworzono co najmniej jedno stanowisko pracy a  wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji powinna wynosić powyżej 20 tys. zł.

Jaka wysokość dotacji? Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć: 100 tys. zł – jeśli Ekonomiczny Plan Operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy, 200 tys. zł – co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy, 300 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy. Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Z pieniędzmi można zrobić naprawdę wiele, a przede wszystkim  kwota nawet 300 tys. może umożliwić zakładanie mikroprzedsiębiorstw na wsi, które nie będą związane bezpośrednio z uprawą ziemi co obecnie przy wysokim stopniu zmechanizowania gospodarstw daje szanse innego zarobku i poszerzenia perspektyw. Info na temat działania dostępne od adresem: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013.html.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz