Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

ES Fundusz czyli pożyczki nie tylko dla firm

Przedsiębiorcy w naszym kraju zwłaszcza z sektora MŚP mogą liczyć na wsparcie w postaci wielu dotacji, preferencyjnych  pożyczek, możliwości  zabezpieczeń i poręczeń kredytowych. Komercyjne przedsiębiorstwa nie są jednak jedynymi, dla których przewidziano różnego rodzaju formy pomocy. Na wsparcie może również liczyć wciąż rozwijający się sektor ekonomii społecznej. Specjalnie dla podmiotów działających w tym obszarze stworzono ES Fundusz, którego głównym zamysłem jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój.

Czym jest ES Fundusz? ES Fundusz jest pilotażowym projektem funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Jego głównym celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Fundusz udziela pożyczek do maksymalnej kwoty 100 tys. zł. Pożyczkę można spłacać do 5 lat tj. 60 miesiąc. Dodatkowo podmioty które nie są w stanie rozpocząć spłaty rat kapitałowych od momentu otrzymania pożyczki, mogą skorzystać z możliwości karencji w spłacie, nie dłuższej jednak aniżeli 6 miesięcy. Preferencyjność pożyczki przejawia się przede wszystkim w braku jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji oraz atrakcyjnym oprocentowaniu w wysokości 50% i 25% stopy redyskonta weksli  NBP. Przy obecnej niskiej  stopie, podstawowe oprocentowanie  w skali roku jest naprawdę niewielkie ,a w określonych przypadkach może zostać jeszcze obniżone. Poza pożyczkami dostępne jest również usługa specjalistycznego doradztwa w zakresie finansów, zarządzania zasobami ludzkimi czy kwestii prawnych związanych z prowadzoną działalnością. Doradztwo przysługuje podmiotom na etapie po udzieleniu pożyczki i jest bezpłatne. Skorzystanie z takich usług jest nie jest jednak obowiązkowe,.

Kto może skorzystać z preferencyjnej pożyczki? Pożyczki przeznaczone są dla takich podmiotów ekonomii społecznej, jak: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz  spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kluby sportowe prowadzone w formie spółki, które działają w formie non-profit. Podmioty te muszą wykazać, iż prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy na dzień składania wniosku. Kolejnym warunkiem dostępu do funduszu jest spełnianie kryterium mikro lub małego przedsiębiorstwa tj. zatrudnianie poniżej 50 osób w działalności gospodarczej i roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln euro. Ponadto bardzo ważnym warunkiem do spełnienia jest udokumentowane niezalegania ze składkami w ZUS i UIS oraz wykazanie możliwości spłaty zaciągniętej pożyczki. Niektóre podmioty mogą nie tylko skorzystać z pożyczki, ale również obniżyć jej oprocentowanie. Nalezą do nich spółdzielnie socjalne, które w ostatnim okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 tys. zł, podmioty, które przeznaczają co najmniej 10% zysku na działalność pożytku publicznego oraz te, w których co najmniej 50% osób zatrudnionych rekrutuje się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak starać się o pożyczkę? Operatorem ES funduszu w Polsce jest TISE SA (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA) z siedzibą w Warszawie i tam też można przesyłać wypełniony wniosek o uzyskanie pożyczki. Możliwy jest również kontakt z partnerami regionalnymi TISE SA. Partnerzy udzielają podmiotom wnioskującym o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia. Partnerzy działają z reguły na poziomie wojewódzkim lub makroregionalnym. Obszar kraju podzielono na 5 makroregionów: makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie), makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie), makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie), makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) i makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie). Wniosek o pożyczkę dostępny jest na stronie internetowej: www.esfundusz.pl . Należy w nim przede wszystkim określić przedsięwzięcie, na które ma być przeznaczona pożyczka. Założeniem ES Funduszu jest dostarczenie kapitału pożyczkowego na rozwój działalności gospodarczej i to właśnie na ten cel powinno być ukierunkowane przedsięwzięcie. Środki z pożyczki nie mogą być bowiem wykorzystywane na utrzymanie płynności finansowej czy spłatę zobowiązań. Ich wykorzystanie powinno skutkować wzrostem przychodów lub zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz