Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Gwarantowana obrotówka z gwarancją de minimis

Rozwijanie działalności gospodarczej bez jakiegokolwiek wsparcia w postaci  kredytu jest w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe. Leasing, kredyty obrotowe, gotówki – firmy chętnie korzystają  z finansowania zewnętrznego by poprawić jakość i zakres oferowanych towarów i usług. Banki chętnie udzielają  kredytów jednak żądają by były one solidnie zabezpieczone. Jedną z form zabezpieczenia jest gwarancja.  Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w ramach rządowego programu wsparcia mogą skorzystać z tzw. gwarancji de minimis,  która może okazać się skutecznym środkiem do podniesienia swojej wiarygodności i ułatwienia dostępu do finansowania w oczach banku.

Co to jest gwarancja de minimis?  Gwarancja ta udzielona jest w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy. Gwarancja de minimis stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego, ale nie jest dotacją i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy a co za tym idzie, koniecznością ich późniejszego rozliczania. Dla przedsiębiorców jest to na pewno znacznym ułatwieniem. Gwarancja de minimis jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy, nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego. Ponadto nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym i jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy. Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33% udzielonej gwarancji.

Kto może uzyskać gwarancję de minimis? O taką formę zabezpieczenia kredytu mogą starać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający w ocenie banku udzielającego kredytu posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową. Gwarancja de minimis stanowi pomoc publiczną, dlatego przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących udzielania takiej pomocy. Z możliwości ubiegania się o gwarancje zwolnieni są  przedsiębiorcy widniejący w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów, klienci którym banki wypowiedziały kredyt w ostatnich 3 miesiącach, posiadający zadłużenie przeterminowane powyżej 500 zł powyżej 30. Są to również przedsiębiorcy, których łączne zaangażowanie z tytułu kredytów udzielonych temu przedsiębiorcy objęte gwarancjami de minimis przekroczy 3,5 miliona złotych oraz ci zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej decyzją Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Gdzie można uzyskać gwarancję de minimis? Przedsiębiorcy zainteresowani kredytem obrotowym zabezpieczanym gwarancją de minimis mogą się o nią ubiegać w banku kredytującym, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Lista banków dostępna jest pod adresem internetowym www.deminimis.gov.pl. Wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu składany jest bezpośrednio w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt obrotowy. We wniosku zawarte podstawowe dane o firmie oraz informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Weryfikacja kredytobiorcy przeprowadzana jest przez bank kredytujący na podstawie dokumentów wymaganych do uzyskania kredytu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt. Dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku prowizja wynosi 0 zł za pierwszy roczny okres gwarancji, za kolejny okres roczny prowizja wynosi jedynie 0,5% kwoty gwarancji. Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji Przedsiębiorca nie ponosi opłat.

Gwarancja de minimis może być świetnym rozwiązaniem dla nowych na rynku firm, z krótką historią kredytową, nie dysponujących własnymi środkami na zabezpieczenie kredytów. Proces ubiegania się o taką formę zabezpieczenia jest maksymalnie uproszczony, wymaga jedynie wypełnienia wniosku, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej podpisania weksla wraz z oświadczeniem. Kredyt obrotowy przeznaczany jest  z reguły na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, dlatego łatwiejszy do niego dostęp stanowi kolejną opcje dla rozwoju sektora MŚP w Polsce.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz