Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Czym jest społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo? Czy działa dla zysku czy dla celów społecznych, a jeśli dla obu to co jest myślą przewodnią? Czy zaspokajanie potrzeb pracowników, realizowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, wolontariat w firmie mają wiele wspólnego z pieniędzmi, rozwojem i zwiększeniem konkurencyjności na rynku?  Okazuje się, że TAK.

Koncepcja CSR zarówno na świecie jak i w Polsce wdrażana jest przez bardzo wiele znanych przedsiębiorstw, które świadomie zdecydowały się uwzględniać problematykę społeczną i środowiskową w prowadzonej działalności i kontaktach z różnymi interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność biznesu w skrócie CSR nie jest być może pojęciem znanym powszechnie, ale cele i koncepcja jaką prezentuje jest bliska każdemu z nas. Komisja Europejska, która zagadnieniem tym zajmuje się już od kilku lat w 2011 roku zaprezentowała nową definicje CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Przedsiębiorstwa aby w pełni wypełniać te zobowiązania, powinny dysponować mechanizmami łączenia kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami. Głównym celem tych działań zdaniem Komisji ma być maksymalizacja tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli czy udziałowców oraz społeczeństwa jako całości jak również rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych negatywnych skutków.

Czym przejawia się stosowanie CSR w przedsiębiorstwie? Mogą to być naprawdę różne działania, począwszy od prostych zagadnień związanych z zatrudnieniem np. szkolenia pracownicze,  kwestie równości płci, programy etyczne dla pracowników, integracja osób niepełnosprawnych poprzez działania środowiskowe firmy jak zapobieganie zanieczyszczeniom, efektywne gospodarowanie zasobami, aż po uczestniczenie przedsiębiorstw  w kampaniach społecznych ukierunkowanych na zmiany postaw lub zachowań , udział w akcjach na rzecz  zwalczania przekupstwa i korupcji itp. Są to wszystkie działania, dzięki którym biznes przestaje być rozumiany tylko  wyłącznie jako pieniądz, chęć zysku i dążenie do jego maksymalizacji za wszelka cenę- jest to prowadzenie biznesu tak by długoterminowo budować zaufanie pracowników, konsumentów  co z kolei przyczynia się do ogólnego rozwoju i możliwości podejmowania wielu innowacyjnych przedsięwzięć.

Pojęcie jest zdecydowanie szerzej używane w kontekście dużych przedsiębiorstw czy korporacji co nie oznacza, że sektor MSP pozostaje zupełnie w tyle. To właśnie mikro i małe przedsiębiorstwa funkcjonują w otoczeniu i dla lokalnych społeczności i najlepiej są w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby. Często nie zdając sobie sprawy, że realizując koncepcje CSR swym funkcjonowaniem przyczyniają się do rozwiązania wielu lokalnych problemów wspierając zatrudnienie na rodzimym rynku pracy, akcje edukacyjne, zdrowotne itp.  Komisja Europejska przyjęła również komunikat na temat polityki UE i wolontariatu,  w którym wolontariat pracowników uznaje za wyraz CSR.

Na zasadzie takiej społecznej odpowiedzialności od lat funkcjonują Skok-i, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych czy spółdzielnie socjalne.  Znane marki wdrażające strategie CSR to m.in. H&M, PKN Orlen, Polpharma, Aviva, Grupa Lotos i wiele więcej.  Ich pomysł na CSR przejawia się w działaniach na rzecz niepełnosprawnych sportowców, zwiększeniu udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, wolontariacie pracowniczym, regulacji gospodarki odpadami itp.  Co  zyskują angażując się działania pozornie nie mające nic wspólnego z robieniem pieniędzy? Zainteresowanie inwestorów, którzy zdecydowanie chętniej współpracują z firmami, które umiejętnie budują wizerunek i wiarygodność. Poza tym w wielu kwestiach przychylność władz  i społeczności lokalnych, które zawsze doceniają długofalowe działania i inwestycje społeczne. Biznes społecznie odpowiedzialny podnosi konkurencyjność firm, a także jej prestiż nie tylko na rodzimym, ale i światowym rynku gdzie niezależnie od trendów i mody utrzymuje się wysokie standardy CSR. Oczywiście bardzo wymiernym rezultatem takich działań jest pozytywne nastawienie pracowników do pozyskanie ich zaufania oraz możliwość zatrzymania tych najlepszych na dłużej którzy dostrzegając nowe perspektywy i kierunki rozwoju, zostają w danej firmie na dłużej i chętniej.

Tematyka dotycząca różnych strategii CSR jest niezwykle ciekawa, powstało już wiele raportów na ten temat, rankingów firm udzielających się w ten sposób. W Polsce natomiast uśmiechem w stronę propagatorów CSR jest opublikowane  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. które określa zasady udzielania przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”,  gdzie pomoc dla MSP udzielana będzie w oparciu o zasadę de minimis, do 100 tys. zł. Projekt finansowany jest  przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz