Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czy można amortyzować samochód zakupiony przed rozpoczęciem działalności?

Czy można amortyzować samochód zakupiony przed rozpoczęciem działalności? Artykuł  22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że amortyzacji podlegają: stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania

 

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty
  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,
  • wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

 

Przytoczona definicja nie określa terminu w jakim przedmiot musi zostać zakupiony, aby uznać go za środek trwały i w konsekwencji amortyzować. Jeśli rzecz, przedmiot spełnia przytoczone wyżej kryteria, to dla celów podatkowych zasadniczą sprawą jest wpisanie przedmiotu do ewidencji  środków trwałych i oddanie go do użytkowania. 

W świetle powyższego nie ma przeszkód aby amortyzować samochód zakupiony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nawet jeśli stanowi współwłasność z małżonkiem.

Jak ustalić wartość początkową samochodu zakupionego prywatnie?

Jeśli tuż przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych dokonaliśmy udokumentowanego zakupu, czyli posiadamy umowę zakupu lub fakturę, to wartość samochodu mamy określoną w tych dokumentach. Możemy ją powiększyć o dodatkowe koszty, które ponieśliśmy do dnia przekazania samochodu do użytkowania. W szczególności mogą to być opłaty notarialne, skarbowe, koszty transportu, załadunku i wyładunku, pomniejszone o podatek od towarów i usług jeśli nie mieliśmy prawa do jego odliczenia. Przy zakupie prywatnym Vat-u nie mogliśmy odliczyć, w związku z czym do ewidencji środków trwałych wpisujemy wartość brutto zakupu.

Jak ustalić wartość początkową starego, zakupionego przed laty samochodu?

Jeśli w prowadzonej przez nas działalności będziemy wykorzystywać nasz stary samochód, zakupiony przez laty mamy inne wyjście. Możemy posiłkować się wartością określoną w polisie OC. Ubezpieczenie komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym, każdy właściciel samochodu musi je posiadać. Niestety z doświadczenia wiemy, że wartości te są zawyżone, poszukajmy więc jakieś ogłoszenie sprzedaży samochodu takiego jak nasz. Oferowana cena sprzedaży będzie jego wartością rynkową, a tym samym naszą wartością początkową, którą wpiszemy do ewidencji środków trwałych.

Reasumując, co zrobić aby amortyzować samochód zakupiony przed rozpoczęciem działalności?

  1.  Ustalić wartość początkową
  2.  Wystawić dokument OT
  3.   Wpisać środek trwały do ewidencji

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Ekonomicznych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzi Centrum Wspierania Biznesu w Lublinie.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz