Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Energooszczędna firma z szansą na kasę

Odnawialne źródła energii, wysoka efektywność energetyczna oraz ograniczenie zużycia energii to tematy zarezerwowane  nie tylko dla wielkich przedsiębiorstw, ale również w odniesieniu do małych i średnich firm. Co więcej sektor MŚP może liczyć na finansowe wsparcie w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Wszystko za sprawą programu priorytetowego Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Kilka słów o programie. Program Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach realizowany jest w latach 2013-2015 r. i finansowany ze środków krajowych. Kwota wsparcia przewidziana w jego ramach wynosi 60 mln zł.  Główną formą wsparcia przewidzianą dla beneficjentów są  dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych. Planowany termin wdrażania programu przewidziano na początek III kwartału 2014 roku. Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpić ma zmniejszenie emisji CO2. Możliwość uzyskania wsparcia mają zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co pieniądze? Uzyskane w ramach wsparcia pieniądze można przeznaczyć na jedno z czterech rodzajów przedsięwzięć. Pierwszym z nich są przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń która publikowana jest na stronie www.nfosigw.gov.pl.  Dotyczy to przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro. Ponadto możliwa jest także realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w poprawę efektywności energetycznej, bazujących na rozwiązaniach indywidualnych i osiągających min. 20% oszczędności energii. Umożliwiono także finansowanie inwestycji polegających na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii oraz inwestycji polegających na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją trzech powyżej wymienionych rodzajów przedsięwzięć nie może przekroczyć 1 000 000 euro.

Jakie wsparcie? Beneficjentom programu oferowane jest wsparcie dotacyjne w wysokości od 10% do 15% kapitału kredytu bankowego. 10% przysługuje w przypadku kapitału wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć polegających na zakupie urządzeń wraz z ich zainstalowaniem oraz polegających na termomodernizacji budynku/ów. Na 15% mogą liczyć przedsiębiorcy którzy ww. inwestycje poprzedzili audytem energetycznym sporządzonym wg zasad określonych przez NFOŚiGW.  Dodatkowe pieniądze do wspomnianych 15% jednak nie więcej niż 10.000 złotych przewidziane są dla tych Beneficjentów, którzy wdrożą system według zasad określonych przez NFOŚiGW. Istotne jest, że wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ,ale kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz potwierdzeniu przez bank osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z wymogami określonymi przez instytucję. Nabór wniosków o dotacje wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

Warto wiedzieć, że wymogi wobec Beneficjentów w przypadku uzyskania dotacji są praktycznie tożsame z tymi wymaganymi w przypadku projektów unijnych. Należy zapewnić trwałość projektu, a w trakcie realizacji podlega on monitorowaniu i kontroli prawidłowości, które przeprowadza bank. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną, bank jako podmiot udzielający pomocy publicznej realizuje również obowiązki związane z jej udzielaniem.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz