Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Wiemy już jakie mamy środki trwałe, jakie mają kody według klasyfikacji środków trwałych i jakie stawki umorzenia. Czas na założenie ewidencji środków trwałych.

Jest wiele wydawnictw oferujących ewidencję środków trwałych, wybierzmy jedną i zacznijmy prowadzić. Pamiętajmy o uzupełnianiu wszystkich pól, nie pomijając pierwszej strony, gdzie powinniśmy wpisać dane firmy.

Ustalamy grupę KŚT i stawkę amortyzacyjną. Ponieważ rozpoczynamy działalność część naszej ewidencji pozostanie niewypełniona.

 • Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Np. Samochód dostawczy marki …, wpiszmy również typ i numer rejestracyjny

 • Data nabycia
 • Data zakupu, przeważnie jest taka sama jak na fakturze lub umowie kupna-sprzedaży.
 • Data przyjęcia do używania

Czasami zdarza się, że data zakupu i data przyjęcia do używania jest różna. W przypadku samochodu, może tak być na przykład w sytuacji, gdy po zakupie samochód jest oddany firmie naklejającej lub malującej reklamę lub montującej alarm. W takim przypadku może być kilkudniowa różnica w dacie. Różnica może wystąpić przy zakupie maszyn i urządzeń i wynikać z konieczności montażu maszyny i przygotowania do rozruchu.

 • Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie

Środki trwałe najlepiej kupować na podstawie faktury, Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasami jest to umowa kupna – sprzedaży (np. samochód dostawczy kupiony od osoby prywatnej).

 • Wartość początkowa

Jest to wartość netto środka trwałego. Na wartość początkową mogą wpływać dodatkowe czynniki. Kupując maszynę do wartości początkowej możemy doliczyć również koszty transportu i montażu.

 • Wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową

Jeśli środek trwały w trakcie używania zostanie poddany modernizacji o kwotę przekraczającą 3.500,00 zł (kwota obowiązująca w roku 2012 r.) należy uznać, że został ulepszony.

 • Wartość umorzenia do dnia

Ponieważ rozpoczynamy działalność ta rubryka pozostaje pusta. W następnych latach wpiszemy tu kwotę umorzenia z poprzednich lat.

 • Amortyzacja jednorazowa

Ustawodawca dopuszcza amortyzację jednorazową. Obwarowane jest to dodatkowo kilkoma warunkami. My nie zalecamy! Rozpoczynając działalność z reguły mamy dużo kosztów i małe przychody. Poza tym znając miesięczną amortyzację możemy oszacować koszty stałe prowadzonej działalności i planować wielkość przychodów.

Ewidencja środków trwałych str 1

 • Współczynnik przeliczeniowy

Mamy możliwość zastosowania współczynnika przeliczeniowego, może on wynikać np. z faktu, że kupiony środek trwały był wcześniej używany przez minimum 6 miesięcy przez poprzedniego właściciela.

 • Zaktualizowana wartość
 • Podstawa liczenia amortyzacji
 • Stawka amortyzacyjna

Stawka wynika bezpośrednio z klasyfikacji środków trwałych – odczytujemy z tabeli.

 • Kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy

Mając policzoną kwotę miesięcznego odpisu wiemy również ile wynosi odpis amortyzacyjny za cały rok.

 • Miesięczna rata odpisu amortyzacyjnego

Po przyjęciu metody amortyzacji obliczamy miesięczną kwotę amortyzacji. Przy stawce liniowej najprościej wartość początkową pomnożyć przez stawkę procentową amortyzacji i otrzymany wynik podzielić przez dwanaście miesięcy.

 • Kwota odpisu amortyzacyjnego narastająco za cały okres amortyzacji

Uzupełnienie tej kolumny powinno nastąpić po zakończeniu roku, gdy będziemy mieli pewność, że w danym roku nie jesteśmy zmuszeni do wypełnienia kolumny 16.

 • Data i przyczyna likwidacji albo data zbycia

W przypadku zniszczenia, kradzieży lub sprzedaży środka trwałego wpisujemy datę zdarzenia. Zalecamy wpisać również rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę wpisu.

Ewidencja środków trwałych str 2

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz