Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jesteś przedsiębiorcą – wdrażaj CSR

Nie tylko unijne środki pozwalają Polsce się rozwijać, a mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dokonywać inwestycji zwiększających ich potencjał,  jakość oferowanych usług i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi również Szwajcarsko–Polski Program Współpracy finansowany w ramach Funduszu Szwajcarskiego, będącego formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Możliwości pozyskania dodatkowych funduszy dla sektora MŚP daje  realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Budżet przedsięwzięcia opiewa na kwotę  ponad 13,8 mln zł, z czego większość bo ok. 10 mln. zł  przeznaczona jest właśnie na wsparcie MŚP.

Celem konkursu, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, jest udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na co można uzyskać dofinasowanie?  Zdefiniowano trzy kluczowe obszary w obrębie których można prowadzić konkretne działania. W pierwszym z nich na wsparcie mogą liczyć ci przedsiębiorcy których działania skierowane będą na ochronę środowiska i inwestycje minimalizujące wpływ przedsiębiorstwa na środowisko   np. zmniejszenie zużycia materiałów i surowców, redukcję odpadów w celu zwiększania efektywności energetycznej, wprowadzanie ekoproduktów przyjaznych  środowisku w procesie produkcji, transportu i magazynowania, pakowania, sprzedaży i konsumpcji czy wdrożenie standardów środowiskowych. Drugi obszar dotyczy relacji z personelem przedsiębiorstwa w takim zakresie jak budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii CSR.  W obszarze dotyczącym zaangażowania społecznego można uzyskać dofinasowanie na zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne, wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw lub pomoc w zachowaniu lokalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Kto i gdzie może uzyskać wsparcie? O środki mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność co najmniej od 6 miesięcy, a także kwalifikujący się do otrzymania pomocy de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000,00 zł w tym wymagany jest co najmniej 30% wkład własny.  Wszelkie informacje dotyczące konkursu, naboru wniosków oraz niezbędnej do przygotowania wniosku dokumentacji dostępne będą na stronie  www.parp.gov.pl.

Jakie wydatki są kwalifikowalne w ramach projektów?

Przede wszystkim są to wszystkie wydatki związane z wdrożeniem strategii CSR danego przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich usługi doradcze obejmujące koszt przygotowania lub wdrożenia strategii CSR, mapy interesariuszy, raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, programu wolontariatu pracowniczego (usługi doradcze muszą być świadczone przez doradców CSR zarejestrowanych w bazie PARP). Ponadto usługi związane z audytem z wyłączeniem audytu finansowego np. środowiskowy, energetyczny itp., badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych, certyfikację produktu, procesu lub usługi np. oznakowania ekologiczne. W ramach projektu finansowane mogą być również działania informacyjno-promocyjne, jeśli stanowią jego element np. materiały informacyjne dla interesariuszy oraz inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne np. adaptacja pomieszczenia niezbędna do wdrożenia nowej technologii. W obrzeże środowisko na ten cel możemy uzyskać  do 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych a w innych obszarach do 50 %.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz