Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kiedy można zwiększyć koszty amortyzacji?

Celem przewodnim prowadzonej firmy (bez względu na branżę i formę) jest uzyskiwanie korzyści finansowych. Krótko mówiąc działamy po to by zarabiać. Niestety dochody są opodatkowane i fiskus zabiera znaczną część wypracowanego zysku.

Jest jednak kilka sposobów, aby jak największa część pozostała w naszej kieszeni.

Jedną z takich metod jest świadome planowanie przychodów i kosztów.

Jednym z kosztów jest amortyzacja. Co to jest amortyzacja i jakie są jej metody przedstawiliśmy już w poprzednim artykule.

Można stwierdzić, że koszty związane z amortyzacją środków trwałych są kosztami stałymi. Znając poziom przewidywanych przychodów z prowadzonej działalności i poziom kosztów stałych jesteśmy w stanie przewidywać (prognozować) dochody przyszłych okresów.

Zatem co możemy zrobić?

Kupując środek trwały musimy wybrać metodę amortyzacji. I tu jest moment, w którym możemy decydować, czy koszty związane z comiesięcznymi odpisami amortyzacyjnymi mają wpływ na osiągany zysk (a tym samych obliczany i odprowadzany podatek) czy też są nieistotne. Jeśli sporządzimy prostą prognozę i okaże się, że pomimo odliczania od dochodu kosztów amortyzacji nowo zakupionego środka trwałego nadal „wychodzi” nam podatek do zapłaty warto pomyśleć czy możemy zwiększyć koszty amortyzacji.

Jak zwiększyć koszty amortyzacji?

Do zwiększania kosztów związanych z odpisami amortyzacyjnymi służą współczynniki.

Kiedy możemy użyć takiego współczynnika?

Współczynnik podwyższający stawkę amortyzacji może być użyty dla środków trwałych:

- poddanych szybkiemu postępowi technicznemu,

- używanych w warunkach pogorszonych lub złych,

- używanych.

 

Zanim jednak zastosujemy podwyższający współczynnik amortyzacji upewnijmy się, że spełniamy warunki jego użycia i mamy do tego prawo.

 

Co oznacza, że środek trwały ulega szybkiemu postępowi technicznemu?

 

Maszyny i urządzenia sklasyfikowane w grupach 4 – 6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych to środki trwałe, w których zastosowano mikroprocesory lub systemy komputerowe najnowszej technologii. Również aparatura naukowo – badawcza oraz doświadczalno – produkcyjna.

 

Kiedy środek trwały używany jest w warunkach pogorszonych lub złych?

 

Warunki pogorszone występują wtedy, gdy środek trwały (budynek lub budowla) używany jest pod stałym działaniem wody, pary, drgań, nagłych zmian temperatury oraz w innych sytuacjach, które powodują przyspieszone zużywanie się środka trwałego.

Warunki złe to przede wszystkim żrące środki chemiczne (produkcja, przechowywanie).

 

Kiedy środek trwały możemy uznać za używany?

 

Abyśmy mogły środek trwały uznać za używany musimy mieć dowody na to, że przez co najmniej sześć miesięcy prze nabyciem środek był wykorzystywany (grupa 3-6 oraz 8 KŚT a także środki transportu). Aby budynek lub budowlę uznać za środek trwały używany musimy udokumentować okres 60 miesięcy użytkowania (5 lat).

 

Ile wynoszą współczynniki?

 

Maksymalne współczynniki wynoszą:

- budynki i budowle używane w warunkach pogorszonych 1,2

- budynki i budowle używane w warunkach złych 1,4

- maszyny, urządzenia i środki transportu używane bardziej intensywnie niż w warunkach albo wymagające szczególnej sprawności technicznej 1,4

- środki trwałe podane szybszemu postępowi technicznemu 2,0

- używane środki trwałe 2,0

 

 

Ważne!

Możemy skorzystać z podwyższonych stawek tylko przy amortyzacji metodą liniową.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz