Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Spółka z o.o. w pigułce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej i najchętniej zakładaną spółką kapitałową, której funkcjonowanie uregulowane zostało w kodeksie spółek handlowych w art. 151-300. Wybierają ją zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący biznes na większą skalę, ale co ważne również ci których celem jest nie tylko cel gospodarczy bowiem wedle ustawy spółka z o.o. może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Od 1 stycznia 2012 w kodeksie wprowadzono zmiany, dzięki którym spółkę tego rodzaju można założyć on-line, co jest dla wielu przedsiębiorców dobrym udogodnieniem.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założyć może nawet jedna osoba , jednak nie może to być inna jednoosobowa spółka z o.o. Aby założyć taką spółkę należy dysponować kapitałem w wysokości co najmniej 5000 zł Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały  o równej albo nierównej wartości nominalnej nie mniejszej jednak niż 50 zł. Istnieje również możliwość wniesienia tzw. aportów czyli wkładu niepieniężnego, nie dotyczy to jednak sytuacji, w której rejestrujemy spółkę wirtualnie. Spółka ma osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za własne czyli spółki zobowiązania.

Dotychczas zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiązało się z uciążliwymi formalnościami, długim czasem oczekiwania, wizytą u notariusza i poniesionymi w związku z tym kosztami. Od 1 stycznia 2012 istnieje możliwość ograniczenia formalności oraz rezygnacji z wizyty u notariusza na rzecz rejestracji w teleinformatycznym systemie dostępnym pod adresem https://ems.ms.gov.pl/. Jeśli założyciele zdecydują się na wykorzystanie elektronicznego, standardowego wzorca umowy bez żadnych własnych modyfikacji, to w systemie teleinformatycznym wypełniają gotowy formularz umowy spółki, formularz listy wspólników oraz  formularz oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników  w całości wniesione. Wszystkie powyższe dokumenty powinny być opatrzone podpisem elektronicznym. Umowa spółki z o.o. zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich koniecznych danych i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym. Ponadto automatycznie, stworzona spółka zgłaszana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, co według oficjalnych informacji powinno zająć 24 godziny od momentu zgłoszenia spółki (a nie 7 dni jak było dotychczas) jednak w praktyce wedle opinii przedsiębiorców, okazuje się trwać nieco dłużej.

Minusem procedury przedstawionej powyżej jest fakt, iż wkład początkowy musi być  wniesiony gotówką, internetowa procedura nie pozwala bowiem na wnoszenie wkładów niepieniężnych, czyli na przykład samochodów czy lokali użytkowych. Można to zrobić później, celem podwyższenia kapitału zakładowego. Opłaty związane z rejestracja spółki z o.o. pozostały bez zmian, oszczędnością jest brak kosztów związanych z notariuszem.

Do głównych zalet prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. należą: wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki, osobowość prawna spółki, możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika, możliwość pokrycia aportem rzeczowym udziału w kapitale, a także wyższa niż w przypadku np. spółek cywilnych wiarygodność dla kontrahentów.

Za najczęściej wymieniane wady uznaje się natomiast dużą odpowiedzialność zarządu spółki, brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu będącymi jednocześnie wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej, konieczność prowadzenia pełnej księgowości tj. ksiąg rachunkowych oraz wymieniane najczęściej podwójne opodatkowanie. Spółka jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych CIT, natomiast wspólnicy muszą dodatkowo płacić podatek od wypłacanych im dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Zarówno podatek płacony przez spółkę jak i płacony przez wspólników wynosi w tym wypadku 19%. Wadą a raczej koniecznością, z która muszą liczyć się założyciele jest również obowiązek posiadania kapitału początkowego.

W odpowiedzi na pytanie czy warto prowadzić spółkę z o.o. należałoby wskazać że tak, zwłaszcza ze względu na ograniczenie ryzyka finansowego oraz większy prestiż tego rodzaju działalności. Ponadto istotnym walorem są znacznie większe możliwości kredytowe, właściciele spółki nie obniżają swej prywatnej zdolności kredytowej, jednocześnie mając możliwość zakupu np. samochodu na kredyt firmowy.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz