Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Wspieraj rodzinny biznes-korzystaj z dobrych rad

„Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”- zaprzeczeniem tego starego powiedzenia mogą być liczne rodzinne firmy prowadzone w Polsce. Zwłaszcza sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi dominujące środowisko, w którym powstają i z powodzeniem funkcjonują przedsiębiorstwa rodzinne. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż  początek działalności większości biznesów związany jest z reguły z niewielkim rozmiarem organizacji.  Przedsiębiorstwa te borykają się zazwyczaj z podobnymi problemami – dlatego jeśli jesteś właścicielem rodzinnego biznesu warto zainteresować się partnerskim projektem PARP  i stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych skierowanym na doradztwo i szkolenia.

Jakie problemy rodzinnych firm? Rolą firm rodzinnych w życiu gospodarczym i społecznym zainteresowała się już w 2007 roku Komisja Europejską, która powołała  nawet specjalną grupę ekspercką ds. Biznesu Rodzinnego, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, w tym również Polski. W raportach dotyczących  tego typu biznesów za główne problemy dotykające firmy rodzinne  uznano między innymi: sprawy finansowe związane z podatkiem od darowizn i spadków, dostęp do finansowania, który nie prowadzi do utraty kontroli nad firmą, uprzywilejowane traktowanie reinwestowanych środków, brak wczesnej świadomości konieczności transferu międzygeneracyjnego, trudności z pozyskaniem i utrzymaniem w miejscu pracy wykwalifikowanych pracowników, brak edukacji biznesowej nakierowanej na specyfikę firmy rodzinnej, czy też potrzeba większej ilości badań i analiz poświęconych tematyce biznesów rodzinnych. W odpowiedzi na powyższe problemy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.1.3) realizować będzie, we współpracy Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, kolejny już projekt szkoleniowo – doradczy dedykowany firmom rodzinnym, odpowiadający na ich specyficzne potrzeby.

Na czym polega projekt Firmy Rodzinne 2?  Projekt ten jest wspólną inicjatywą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, a jego głównym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych. Partnerami projektu są: PARP, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, firma Concordia Design i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. W ramach projektu oferowane jest wsparcie szkoleniowe i doradcze dla kadry managerskiej i pracowników, studia podyplomowe dla sukcesorów, spotkania mentoringowe w największych firmach rodzinnych w Polsce. Jest to również szansa na  promocję firmy poprzez portal dedykowany firmom rodzinnym, publikacje, reportaże. Ponadto uczestnicy nauczą się w pełni wykorzystywać potencjał, wynikający z rodzinności firmy, doceniać kluczowe znaczenie biznesów rodzinnych dla gospodarki oraz zalety i zagrożenia wynikające z ich struktury. Każdy uczestnik otrzyma profesjonalną diagnozę konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki jego firmy i szansę pracy nad ich rozwiązaniem. Przedstawiciele firm biorących udział w poprzedniej edycji projektu docenili również możliwość kontaktu i rozmowy z innymi prowadzącymi firmy rodzinne, poznanie innych sposobów zarządzania, podejmowania decyzji, rozdzielania odpowiedzialności, co niejednokrotnie umożliwiło im podjęcie kluczowych dla swoich firm decyzji i usprawniło ich działanie.

Kto może wziąć udział? W projekcie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne, w których wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie firmą, a rodzina posiada znaczące udziały w przedsiębiorstwie. Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji, projektu oraz doświadczeń z tym związanych można uzyskać na stronie internetowej www.firmyrodzinne.eu. Jeśli prowadzicie rodzinny biznes i chcecie pogłębić wiedzę o takie obszary tematyczne jak: strategia rozwoju firmy, a interesy rodziny, efektywne zarządzanie, delegowanie zadań w firmie rodzinnej, definiowanie wartości rodzinnych i firmowych, systemy wynagrodzeń, budowa marki i strategii w firmie rodzinnej itd., to projekt ten może być dobra do tego okazja w dodatku finansowaną ze środków unijnych, co jest jego niewątpliwą zaletą.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz