Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej ?

Twoja firma ma przejściowe kłopoty? Planujesz dłuższy urlop zdrowotny?  Pracujesz w branży specjalizującej się w usługach sezonowych? Jeśli identyfikujesz się z którymś z powyższych problemów to ich rozwiązaniem może być zawieszenie działalności gospodarczej. Nie jest to rozwiązanie trwałe i przedsiębiorcy decydującemu się na ten krok przysługują zarówno prawa jak i obowiązki, jednak pozwala uwolnić się od zobowiązań finansowych wobec państwa w okresie, kiedy nie jesteśmy do nich przygotowani.

Czy każdy przedsiębiorca może zwiesić prowadzoną działalność gospodarczą? Przepisy dotyczące możliwości zawieszania działalności gospodarczej uregulowane zostały w art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo takie przysługuje przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Pracownikami w myśl Kodeksu Pracy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku spółek cywilnych aby zawieszenie działalności było skuteczne muszą go dokonać wszyscy wspólnicy.

Jak zawiesić działalność gospodarczą? Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej znacznie upraszcza sprawę przedsiębiorcom zamierzającym zawiesić prowadzony biznes. Wystarczy jedynie tam właśnie zgłosić informację o naszym zamierzeniu wypełniając stosowny wniosek. Okres zawieszenia wynosi minimalnie od 30 dni do  24 miesięcy. Do obliczenia okresu zawieszenia wykonywania działalności stosuje się przepisy Kodeksu Postepowania Administracyjnego. Zawieszenie rozpoczyna się zaś w dniu wskazanym we wniosku, ale nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o jej wznowienie lub po prostu do dnia określonego w naszym wniosku o zawieszenie. Jeśli okres ten przypada na luty to minimalny okres zawieszenia działalności wynosi taką liczbę dni jaka przypada lutemu w danym roku kalendarzowym. Działalność można zawieszać kilkakrotnie przestrzegając jedynie ww. przepisów.

CEIDG zwalnia nas z obowiązku składania wizyty w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, bo przesyła do tych instytucji odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu dotyczące danego przedsiębiorcy. ZUS samodzielnie dokonuje wyrejestrowania płatnika składek oraz przedsiębiorcy z ubezpieczeń. Nieopłacanie składek ubezpieczeniowych w okresie zawieszenia jest z jednej strony główną zaleta tej możliwości, ale z drugiej uniemożliwia nam oraz osobom zgłoszonym przez nas w ZUS-ie korzystanie chociażby z bezpłatnych usług służby zdrowia.Masz prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych tylko przez 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.   W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca jeśli nie ma innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego oraz rentowych i z własnej woli opłacać na nie składki.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może jej wykonywać i osiągać bieżących przychodów z tego tytułu. Ma jednak prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Może także przyjmować należności lub regulować zobowiązania jeżeli powstały one przed datą zawieszenia.  Przedsiębiorcom przysługuje prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, oraz osiągania przychodów finansowych  z własnej działalności prowadzonej przed zawieszeniem. Ustawa nie zwalnia w tym czasie z ustawowych obowiązków podatkowych.  Zawieszenie nie ogranicza także przedsiębiorców w przypadku uczestnictwa w postepowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością, a wręcz narzuca im taki obowiązek w razie potrzeby. Ważną informacja jest ta, iż przedsiębiorca w trakcie zawieszenia może być w każdej chwili poddany kontroli na zasadach przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest zdecydowanie alternatywą w stosunku do likwidacji naszego biznesu, pozwala wziąć oddech i być może opracować nową strategię działania.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz