Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

15 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym I warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz.U. poz. 929). Wprowadzona nowelizacja dostosowuje obowiązujące dotychczas przepisy do regulacji unijnych, które również uległy zmianom.

Nowością w UE jest system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, opierający się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na szczeblu międzynarodowym. Zastąpił on dwa stosowane przez UE systemy – dotyczący substancji, wprowadzony dyrektywą 67/548/EWG oraz dotyczący mieszanin, wprowadzony dyrektywą 1999/45/WE. Zgodnie z GHS wprowadzono częściowo zmodyfikowaną klasyfikację ze względu na zagrożenie oraz nowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia – zwroty „H”, które zastąpiły zwroty „R” wskazujące na szczególne zagrożenia związane ze stosowaniem substancji i mieszanin.

Zmiany przepisów unijnych wymusiły nowelizację także polskich regulacji, a dokładniej działu II załącznika nr 1 rozporządzenia „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”. Nowe brzmienie otrzymał ust. 1 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych”. Prace, o których mowa w tej części określono przez wskazanie klas i kategorii wraz ze zwrotami „H” informujący mi o rodzaju zagrożenia. Wykaz tych prac uzupełniony został także o pracę w narażeniu na ołów lub jego związki oraz prace w narażeniu na azbest.

Modyfikacją objęto również ust. 4 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych”, który zgodnie z nowelizacją obejmować ma „Prace w kontakcie z czynnikami biologicznym zakwalifikowanymi do grupy 3 lub 4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki”.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz