Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Alimenty na dziecko

W wyroku orzekającym o rozwodzie, sąd rozstrzyga również kwestię władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, a także o tym, w jakim zakresie każdy z małżonków powinien partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Co sąd bierze pod uwagę w czasie orzekania o wysokości alimentów na dziecko? Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka? Odpowiedź na te oraz inne pytania odnoszące się do tematyki alimentów na dziecko znajdziecie właśnie w tym artykule.

Kwestię alimentacji dziecka przez rodziców reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO). Artykuł 133 § 1 KRO stanowi, że rodzice są zobowiązania do spełniania świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dziecko posiada dochody ze swojego majątku, które umożliwiają mu pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Na tym przykładzie widać, że rodzice nie zawsze mają obowiązek alimentacji dziecka.

Jakie przesłanki brane są pod uwagę przez sąd w momencie orzekania o wysokości alimentów na rzecz dziecka?

Tę kwestię wprost reguluje art. 135 § 1 KRO, który stanowi, że ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych, sąd bierze pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale również zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Obydwie przesłanki muszą być rozpatrywane łącznie i każda z nich w określony sposób rzutuje na ostateczny wymiar alimentów. Należy wspomnieć, iż pojęcia „zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego” nie należy rozpatrywać w sposób wąski i ograniczać wyłącznie do rzeczywiście osiąganych dochodów. Poprzez to sformułowanie, ustawodawca rozumie takie dochody, które zobowiązany mógłby uzyskać, gdyby w pełni wykorzystał swoje możliwości zarówno umysłowe, jak i fizyczne.

Do kiedy rodzic ma obowiązek płacić alimenty na dziecko?

KRO stanowi, że rodzic ma obowiązek płacić alimenty do czasu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Wbrew powszechnej opinii, granicą nie jest ukończenie przez dziecko 18 lat. Przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny rodzica rozciąga się na okres po uzyskaniu pełnoletności dziecka, pod warunkiem, że kontynuuje naukę. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne i nie ma możliwości na samodzielne utrzymanie, obowiązek alimentacyjny wobec niego nie ma ograniczeń w czasie.

Czy można domagać się podwyższenia kwoty alimentów?

Oczywiście, że tak, pytanie tylko kiedy? Wraz z upływem czasu, wzrastają również potrzeby dziecka. Może się też zdarzyć, że dziecko na przykład zachoruje i będzie wymagało długotrwałej rehabilitacji. Wielokrotnie wiąże się to z dodatkowymi nakładami finansowymi. W takim wypadku należy złożyć pozew do sądu o ustalenie nowej kwoty alimentów. Trzeba jednak pamiętać, że sąd bierze pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby dziecka, ale kieruje się również możliwościami zarobkowymi jednego z rodziców.

Alimenty z reguły kojarzą się z przekazywaniem określonej kwoty pieniężnej na rzecz uprawnionego. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka może być również spełniany, w całości lub w części,  poprzez osobiste starania o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 2 KRO).

 

 

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz