Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Bezpieczna emerytura z IKZE??? – znajdź swój sposób oszczędzania

Całe życie pracujemy by odłożyć na emeryturę, której stawki i tak rzadko pozwalają na rozrzutne życie i zasłużony odpoczynek po 60-siątce. Poza standardowymi składkami płaconymi więc od ciężkiej codziennej pracy możemy w Polsce wybrać również inne sposoby na zabezpieczanie spokojnej starości. Jedną z takich form jest od zeszłego roku indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w skrócie IKZE. Czym różni się od istniejących dostępnych form oszczędzania i czy rzeczywiście jest korzystniejsze?

Co to jest IKZE?  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r.,  umożliwiające założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest więc stosunkowo nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i obok Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) funkcjonuje jako „pakiet trzeciego filaru” propagowany przez rząd.

Kto może założyć IKZE? Takie konto może założyć każdy, kto ma ukończone 16 lat w instytucji je oferującej, tj.: funduszu inwestycyjnym, biurze maklerskim, banku czy firmie ubezpieczeniowej. Osoba małoletnia może jednak dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów. Ponadto istotne jest, iż na IKZE może gromadzić środki tylko jeden oszczędzający bez możliwości utworzenia wspólnego konta np. dla małżeństw. Bez wpływu na możliwość założenia takiego konta pozostaje natomiast fakt posiadania IKE czy uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym.

Jak to działa? Podobnie jak w przypadku innych form wpłacamy pieniądze na swoje konto jednak w odróżnieniu od np. IKE  limit wpłat  na IKZE jest zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.  Dodatkowo korzyścią dla osób zdecydowanych na wybór tej formy ma być tzw. ulga podatkowa polegającą na  odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce  na rok poprzedni. Osobom z niskim dochodem umożliwiono natomiast dokonanie w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4 % równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w  poprzednim roku kalendarzowym. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Jak wypłacić zgromadzone środki? Wypłaty można dokonać po spełnieniu pewnych warunków. Po pierwsze można tego dokonać na wniosek oszczędzającego, po drugie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a po trzecie wpłaty powinny być dokonywane od co najmniej 5 lat. Pieniądze można wypłacić jednorazowo, w formie comiesięcznego świadczenia wypłacanego przez okres 10 lat oraz w formie dożywotniej emerytury. Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać również osobę uprawnioną do zgromadzonych środków na wypadek jego śmierci. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE będą opodatkowane PIT wg skali podatkowej, co niekoniecznie musi być korzystne dla oszczedzajacych. Warto wiedzieć iż z konta IKZE nie można wycofać tylko części zgromadzonych środków, tak jak w przypadku indywidualnych kont emerytalnych. Z IKZE możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie.

 

 

 

 

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz