Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Gama możliwości w nowej ramie kwalifikacji

W pewnym momencie życia jesteśmy na takim etapie, iż potrafimy określić co wychodzi nam najlepiej, jaka praca sprawia nam przyjemność, w którym kierunku chcemy podążać aby spełniać się zawodowo i jak chcemy te aspiracje rozwijać. Nie zawsze jednak jest to wiek lat 15, kiedy najczęściej podejmujemy kluczowe decyzje o nauce ponadgimnazjalnej, liceum czy szkole zawodowej, a następnie uczelniach wyższych.  Tempo zmian gospodarki oraz na rynku pracy wymaga ciągłego uelastyczniania zarówno podejścia do możliwości jak i uzyskanych formalnie kwalifikacji których odzwierciedleniem jest niejednokrotnie jedynie ocena na dyplomie. Takiej nowej jakości w nauce, wzmacnianiu jej efektów i naszego rozwoju ma służyć stworzenie  Krajowych Ram Kwalifikacji.

Czym jest i czemu ma służyć Polska Rama Kwalifikacji? Polska Rama Kwalifikacji powstaje w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Polska Rama Kwalifikacji czyli tzw. raport referencyjny, główne założenia i mechanizmy krajowego systemu kwalifikacji to planowane efekty projektu „Kwalifikacje po europejsku”, którego podstawowym celem jest uporządkowanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone egzaminem efekty uczenia się. Jest to ponadto opis relacji między kwalifikacjami zawierający ich hierarchię, umieszczoną na ośmiu poziomach, na których wymagane są różne efekty uczenia się, osiągane na drodze edukacji formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej. Najprościej rzecz ujmując pozwoli ona uporządkować umiejętności, wiedzę i kwalifikacje niezależnie od tego jaką drogą je zdobyliśmy. Niewątpliwie jest to świetna informacja dla samouków, którzy nieformalnie podnoszą swoje kwalifikacje, a dotychczas nie mieli szansy formalnego udowodnienia tego faktu.

Jak to działa? Na każdym z ośmiu poziomów wymagane będą konkretne efekty uczenia się, czyli określona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Będzie je można potwierdzić stosownym egzaminem. Pozytywny wynik potwierdzi daną kwalifikację, co przypieczętowane zostanie dyplomem lub certyfikatem. To w jaki sposób zdobędziemy wiedzę z danego zakresu nie będzie  miało żadnego znaczenia. Szanse będą w pewnym sensie wyrównane, jeśli ktoś nie miał szansy nauczyć się czegoś w szkole podstawowej, liceum czy na studiach, będzie mógł uzupełnić wiedzę na kursach czy warsztatach lub korzystając z ofert e-learningowych, biblioteki itp. W efekcie tych działań zostanie opracowany przejrzysty system opisywania efektów uczenia się, który będzie potwierdzał nasze rzeczywiste kompetencje. Dzięki temu osoby szukające pracy zarówno na rynku polskim jak i europejskim, będą mogły przedstawić swoje kwalifikacje w sposób czytelny dla każdego z potencjalnych pracodawców. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej www.kwalifikacje.edu.pl

Jaki korzyści? W założeniu Polska Rama Kwalifikacji ma się przysłużyć zarówno pracodawcom jak i osobom uczącym się. Ci pierwsi będą mogli poszerzyć zakres rekrutacji pracowników, unikać błędów w czasie jej procesu, a przede wszystkim będą mieli realne odniesienie do prawdziwych umiejętności kandydata, nie zaś tylko do dyplomu, za którym może nic nie stać. Rama pozwoli im także ustalić możliwe ścieżki zdobywania kwalifikacji, identyfikować możliwości rozwoju kadry pracowniczej, wyszukiwać niezbędne szkolenia w celu podniesienia konkretnych kompetencji swojej kadry. Uczący się z kolei będą mogli przede wszystkim sami zadecydować w jaki sposób ma przebiegać ich osobisty rozwój zawodowy, ustalić zakres pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ich realna wiedza w powyższym zakresie będzie musiała być uznana i poświadczona dzięki czemu na rynku pracy zwiększą się szanse tych, którzy większa wagę przykładali do edukacji nieformalnej.  Raz osiągnięty poziom kwalifikacji ograniczy również zbędne powtarzanie zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się.

Polska Rama Kwalifikacji wydaje się być bardzo ciekawa w swych założeniach miejmy więc nadzieje ze będzie funkcjonować równie sprawnie.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz