Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

KRUS a zasiłek macierzyński

Kobiety ubezpieczone w KRUS zainteresować mogą zmiany dokonane niedawno w kwestii zasiłków macierzyńskich. Od września tego roku obowiązują bowiem znowelizowane przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dotyczące osób uprawnionych do korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński? Po nowelizacji zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu -rolnikowi, domownikowi z mocy ustawy z tytułu: urodzenia dziecka, przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, a także przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Zasiłek taki ma być wypłacany w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej. Niewątpliwie dobrą informacją jest fakt, iż w przypadku gdy ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek macierzyński przysługuje im łącznie.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl, w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek tj. dobrowolnie, zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do tego świadczenia np. przed porodem. Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia. Ponadto prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie będzie przysługiwało jeżeli: wniosek do Sądu o przysposobienie dziecka/przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej w wieku do 7 roku życia zostanie złożony do ukończenia przez dziecko 7 lat, a także w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wniosek do Sądu o przysposobienie/przyjęcie w ramach rodziny zastępczej  zostanie złożony do 10 roku życia dziecka.

Jak starać się o zasiłek macierzyński? Osoby zainteresowane otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego w celu rozpatrzenia uprawnień zobowiązane są do złożenia do jednostki organizacyjnej KRUS wniosku, na druku KRUS SR 24, dostępnym na stronie internetowej  www. krus.gov.pl. wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie, wymagane jest zaświadczenie z Sądu o złożonym wniosku o przysposobienie dziecka czy  wniosku  o ustanowienie rodziny zastępczej. W sytuacji kiedy kobieta nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego z systemu powszechnego, ojcu dziecka (rolnikowi, domownikowi) przysługuje zasiłek macierzyński niezależnie od uzyskanego zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka z tytułu zatrudnienia. Wypłata zasiłku jest jednorazowa w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dniu urodzenia dziecka.   

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz