Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Reforma urzędów pracy coraz bliżej!

Zapowiadane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy otrzymały akceptację Parlamentu. Reforma przyjęta została przez Senat 10 kwietnia i czeka już tylko na podpis Prezydenta. Co się zmieni?

Według ministerialnych zapowiedzi reforma ma przede wszystkim usprawnić działanie urzędów pracy i zwiększyć ich wydajność. Nowe instrumenty mają wspomagać zarówno pracodawców, jak i pracowników. Wsparcie udzielane bezrobotnym ma być bardziej dopasowane do ich potrzeb i kwalifikacji, a wynagrodzenie urzędników ma być powiązane z osiąganymi przez nich wynikami. 

Co przewiduje reforma?

Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy będzie od początku prowadzony przez jednego doradcę klienta. Podobnie będzie w przypadku pracodawców. Podstawą będzie profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia, bezrobotni oddaleni od rynku pracy).

Urzędy pracy mają podejmować współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnym agencjami pracy, którym będą mogły zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym.

Część zmian obejmuje zupełnie nowy pakiet dla młodych poszukujących pracy. Podstawą jest zmiana definicji osoby młodej, która obejmie wszystkich do 30. roku życia. Skróci się okres, w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji  – z 6 do 4 miesięcy. Przewidziano także specjalne bony: m.in. szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy. Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do 30 lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.

Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dzięki któremu pracownicy 45+ będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać niezbędne certyfikaty oraz finansować szkolenia.

Pośród nowych instrumentów wsparcia dla bezrobotnych pojawią się również: granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, pożyczki na tworzenie stanowisk pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, czy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+. 

Więcej na ten temat w artykule: „Zmiany w pomocy dla bezrobotnych w 2014 roku” .

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz