Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – dla kogo i po co?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą oferującym specjalistyczne szkolenia bezrobotnym, prowadzisz instytucję szkoleniową i chcesz uzyskać dofinansowanie ze środków publicznych albo jesteś bezrobotnym i poszukujesz odpowiedniej dla siebie oferty podnoszącej kwalifikacje – koniecznie zapoznaj się z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych.

Co to jest Rejestr Instytucji Szkoleniowych? Rejestr Instytucji Szkoleniowych może być wykorzystywany przede wszystkim jako narzędzie do gromadzenia danych na temat instytucji szkoleniowych i ich oferty kierowanej do dorosłych osób pozostających na rynku pracy. Bezrobotni, osoby poszukujące pracy lub zainteresowani szkoleniami mają do rejestru pełny, bezpłatny dostęp. Mogą poszukiwać, porównywać i dopasowywać ofertę szkoleniową z całej Polski do swoich indywidualnych potrzeb. Różnorodność form szkolenia oraz oferty proponowanej przez zarejestrowane instytucje szkoleniowe daje możliwość uzyskania pełnej informacji o rodzajach, tematach i cenach szkoleń, co z kolei daje możliwość porównania oferty w różnych wymiarach.

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru? Rejestr ten przeznaczony jest dla firm i instytucji szkoleniowych korzystających w prowadzonej działalności ze środków publicznych. Oznacza to, że o wpis taki ubiegać muszą się wszystkie instytucje, które starają się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków np. Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy przede wszystkim funduszy unijnych.  Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i dostępny na stronach: www.ris.praca.gov.pl  www.psz.praca.gov.pl oraz stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy, właściwych do rejestracji instytucji szkoleniowych.

Jak uzyskać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych? Wpis do rejestru uzyskuje się poprzez złożenie wypełnionego wniosku w formie papierowej lub elektronicznej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Forma elektroniczna wniosku jest akceptowana tylko wtedy jeśli instytucja jest w posiadaniu podpisu elektronicznego Wojewódzki Urząd Pracy po dokonaniu rejestracji wysyła do instytucji zawiadomienie, które  zawiera takie dane jak: nazwa i adres instytucji szkoleniowej i jej filii jeśli je posiada oraz numer ewidencyjny nadany instytucji szkoleniowej w rejestrze i datę wpisu. Wpis do rejestru jest bezpłatny. Instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RIS zobowiązane są do informowania wojewódzkiego urzędu pracy o wszelkich zmianach typu siedziba, otwarcie i likwidacja oddziałów itp. Jeżeli instytucja zamierza dalej występować w rejestrze powinna również ten fakt zgłosić do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. Niewywiązanie się z obowiązku poinformowania urzędu o kontynuacji działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym skutkuje wykreśleniem z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Korzystanie z rejestru umożliwia instytucjom szkoleniowym rozpowszechnienie swojej oferty na naprawdę szeroką skalę, a bezrobotnym i poszukującym szkoleń ułatwia znalezienie szkolenia wedle regionu, potrzeb i możliwości.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz