Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czym oddycha biuro?

Jednym z najistotniejszych warunków naszego dobrego samopoczucia jest odpowiednia ilość otaczającego nas powietrza oraz tzw. komfort cieplny. Czy spędzając czas w pracy, zdajemy sobie sprawę, jakiej jakości powietrzem oddychamy? Jakie obowiązki ma w tym zakresie pracodawca?

Regulacje dotyczące ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach biurowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), praca w pomieszczeniach biurowych powinna odbywać się przy zapewnieniu przez pracodawcę odpowiedniej temperatury, wilgotności powietrza oraz wentylacji.

W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Jest to temperatura minimalna i w pracy biurowej może powodować pewien dyskomfort – uczucie chłodu. Dlatego najlepsze samopoczucie zapewnia temperatura w przedziale 20-24° C (zimą bliższa dolnej granicy, podczas upałów – górnej). Okna południowe powinny być wyposażone w żaluzje lub zasłony typu verticale. 

Na poczucie komfortu cieplnego duży wpływ ma także wentylacja i wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu biurowym powinna się mieścić w przedziale 40-60% (zależnie od temperatury).

Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed nie kontrolowaną emisją ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz.

W pomieszczeniach powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych, funkcji pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności, a w pomieszczeniach nie klimatyzowanych powinna być zapewniona dodatkowo stała wymiana powietrza nie mniejsza niż 0,5 krotna w ciągu godziny. Najczęściej wystarcza w tym celu sprawna wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna. Jeżeli jednak jest ona niewystarczająca, konieczne jest zainstalowanie wyciągu mechanicznego – włączanego okresowo według potrzeb (bywa to, niestety, dodatkowe źródło hałasu). Przy stosowaniu wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza ilość powietrza świeżego nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego powietrza.

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia, astrumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy (nie dotyczy to wentylacji awaryjnej).

Przy urządzeniach wentylacyjnych należy stosować środki zmniejszające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań spowodowanych pracą tych urządzeń.

Niebezpieczne powietrze

Zła jakość powietrza w biurze może być dla pracowników przebywających w takich pomieszczeniach ogromnym problemem. Za mała wilgotność powietrza w pomieszczeniu wywoływać może u pracowników suchość skóry, wzmagać pragnienie, czy wywoływać pieczenie oczu oraz silniejsze elektryzowanie się włosów i ubrań, a co za tym idzie – negatywnie wpływać na samopoczucie. Istotne jest też dbanie o to, by różnica pomiędzy temperaturą w klimatyzowanym pomieszczeniu a temperaturą na zewnątrz nie była zbyt duża – nie powinna ona przekraczać 7-8ºC. Zbyt wysoka temperatura i wilgotność sprzyjają rozwijaniu się grzybów. Ogromny problem może stanowić niewłaściwe używanie i serwisowanie wentylacji i klimatyzacji. Nieczyszczone filtry, a także zbyt rzadka ich wymiana, powodują gromadzenie się zanieczyszczeń będących idealnym siedliskiem rozwoju bakterii.

Zagrożeniem dla jakości powietrza w biurze może być także używanie niektórych urządzeń elektronicznych, szczególnie drukarek laserowych i kserokopiarek, które emitować mogą szkodliwe dla zdrowia mikropyłki dostające się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem i powodujące w konsekwencji kaszel czy bóle głowy. Sposobem na zmniejszenie takiego zagrożenia może być wyodrębnienie osobnego pomieszczenia dla sprzętu drukującego i kserującego lub inwestycja w filtry antypyłkowe.

Pracownicy biur mieszczących się w kamienicach czy osoby prowadzące firmy we własnych domach mogą być narażeni na niebezpieczeństwo wynikające z wdychania szkodliwych gazów. Poważnym problemem mogą się okazać wadliwie działające piece centralnego ogrzewania czy piece gazowe służące do podgrzewania wody, stwarzające zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Oczywistym obowiązkiem pracodawcy powinno być regularne sprawdzanie działania instalacji gazowych i natychmiastowe usuwanie wszystkich zauważonych usterek.

Dbanie o jakość powietrza, odpowiednią temperaturę czy wilgotność to podstawa dobrego samopoczucia, a także świetny środek zapobiegający wielu chorobom. Należy zawsze pamiętać o podstawowych zasadach higieny, ale i zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z pozornie nieszkodliwych rzeczy. Odpowiedzialny pracodawca powinien brać pod uwagę każdą możliwość zagrożenia wynikającego z przebywania w specyficznym miejscu, jakim jest biuro.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz