Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Instrukcje BHP – jakie obowiązki ma pracodawca?

Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określającym najważniejsze aspekty wykonywanej pracy, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Dlatego powinna być stałym elementem wyposażenia każdego stanowiska pracy. Jakie obowiązki ma w tym zakresie pracodawca i o czym powinien pamiętać udostępniając instrukcje BHP swoim pracownikom?

Obowiązki pracodawcy

Zgodne z art. 2374 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, jak również wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Obowiązek udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, nakłada na pracodawcę również § 41 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Wyposażenie stanowisk w instrukcje BHP podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą pieniężną. 

Instrukcje BHP powinny być stale dostępne dla pracowników – umieszczone w łatwo dostępnym dla nich miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, czy urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy.

Zawartość instrukcji BHP

Instrukcje BHP opracowuje się dla:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych i wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Warto pamiętać, że obowiązek wywieszania instrukcji BHP przy stanowiskach pracy, nie dotyczy urządzeń biurowych. Wyjątkiem od tej zasady są jednak publiczne i niepubliczne szkoły oraz placówki oświatowe, w których instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, muszą być wywieszone w widocznych miejscach przy maszynach oraz innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach, pracowniach, a także na stanowiskach praktycznej nauki zawodu.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz