Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracownika zatrudnionego na pełen etat różnią się od siebie. W praktyce, w sytuacji gdy w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy danego pracownika z niepełnego na pełny i odwrotnie, uprawnienia urlopowe ustala się odrębnie za okres pracy niepełnoetatowej i za okres pracy na pełen etat.

Stosując tę metodę należy uwzględnić regulacje kodeksowe dotyczące proporcjonalnego urlopu, zgodnie z którymi:

  • podstawą obliczeń jest przysługujący pracownikowi wymiar urlopu za cały rok kalendarzowy ustalony zgodnie z art. 154 K.p.,
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 paragraf 2 i art. 1553 K.p.), 
  • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, a niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 155 22  paragraf 1 K.p.).

 

PRZYKŁAD:
Pracownik legitymuje się 10-letnim stażem urlopowym. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. był zatrudniony na pełen etat, a od 1 września br. świadczy pracę na 3/4 etatu. W 2013 r. ma prawo do 25 dni urlopu, w tym:

  • za okres pracy od 1 stycznia do 31 sierpnia br.: 8/12 x 26 dni = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni,
  • za okres pracy od 1 września do 31 grudnia br.: 3/4 etatu x 26 dni = 19,5 dnia, po zaokrągleniu 20 dni; 4/12 x 20 dni = 6,66 dnia, po zaokrągleniu 7 dni.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka I stopnia na wydziale Turystyki i Rekreacji w WSHGiT w Warszawie, absolwentka I stopnia na wydziale Stosunków Miedzynarodowych w WSEI w Lublinie. Obecnie pracuje w spółce na stanowisku Dyr. Finansowy.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz