Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jak obliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

Za każdy dzień świadczenia rehabilitacyjnego wypłaca się 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru. Jest to tzw. stawka dzienna świadczenia. Stąd świadczenie za 30 dni w miesiącu wypłaca się w wysokości 30 stawek dziennych, a za miesiąc, który liczy 31 dni kalendarzowych – 31 stawek dziennych. Jak stanowi art. 19 ustawy zasiłkowej, świadczenie rehabilitacyjne przyznane z tytułu „zwykłej” choroby wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres świadczenia.

Przysługuje ono za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu choroby określonej w decyzji ZUS, bez wyłączania dni wolnych od pracy. Za jeden dzień wypłaca się 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru tego świadczenia (art. 11 ust. 4 i 5 w związku z art. 22 ustawy zasiłkowej). Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi to samo wynagrodzenie, które przyjęto do obliczenia ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. W zależności od okresu, w którym świadczenie zostało przyznane, kwota przyjęta jako podstawa jego wymiaru może podlegać waloryzacji. Istotne jest że jeżeli pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego przypadł w kwartale waloryzacji, to podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia ulega podwyższeniu o procent tej waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się tylko raz, pierwszego dnia, od którego zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne. W sytuacji, gdy okres, na który przyznano świadczenie rozpoczyna się w kwartale, w którym nie była przeprowadzana waloryzacja i trwa nadal
w następnym kwartale (dla którego wskaźnik waloryzacji przekroczył 100%), to podstawa wymiaru świadczenia nie ulega podwyższeniu.

Przykład: Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne od 29 marca 2013 r. na 3 miesiące. Jego wypłaty dokonuje pracodawca będący w 2013 r. płatnikiem zasiłków. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 2.114,11 zł. Pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał w I kwartale 2013 r., zatem podstawa wymiaru nie podlegała waloryzacji (wskaźnik waloryzacji wynosił 96,3%). Za każdy dzień świadczenia rehabilitacyjnego w okresie trzech miesięcy (od 29 marca do 26 czerwca 2013 r.) pracownik otrzyma 63,42 zł, tj. 2.114,11 zł x 90% : 30. Zatem pracownik otrzyma świadczenie za marzec w wysokości 190,26 zł (63,42 zł x 3 dni), za kwiecień 1.902,60 zł (63,42 zł x 30 dni), za maj 1.966,02 zł (63,42 zł x 31 dni) i za 26 dni czerwca 1.648,92 zł (63,42 zł x 26 dni).

Napisał:

avatar

Absolwentka I stopnia na wydziale Turystyki i Rekreacji w WSHGiT w Warszawie, absolwentka I stopnia na wydziale Stosunków Miedzynarodowych w WSEI w Lublinie. Obecnie pracuje w spółce na stanowisku Dyr. Finansowy.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz