Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

„Mój jest ten kawałek podłogi”, czyli ile powierzchni biurowej powinno przypadać na pracownika?

Projektując nowe biuro, czy remontując i usprawniając istniejące już, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów dotyczących ergonomii w pomieszczeniach pracy biurowej. Wdrażanie tych zasad powinno byś traktowane nie jako niechciany wydatek, ale jako inwestycja, która pomoże nie tylko podnieść komfort pracy pracowników, ale także zwiększy wydajność ich pracy.

Biura zaliczamy zazwyczaj do pomieszczeń pracy stałej, czyli przeznaczonych do pobytu pracowników przez czas przekraczający 4 godziny na dobę. Wymagania dotyczące tego typu pomieszczeń znajdziemy przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Pomieszczenia pracy powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zgodnie z rozporządzeniem pomieszczenia takie nie mogą być usytuowane w suterenach, wynika to z konieczności zapewnienia w takich pomieszczeniach oprócz światła sztucznego, także światła naturalnego.

Minimalna dopuszczalna wysokość i powierzchnia pomieszczenia biurowego jest zależna od liczby zatrudnionych w nim osób. Na każdego pracownika zatrudnionego w pokoju biurowym powinno przypadać co najmniej 13 m³ wolnej objętości tego pomieszczenia oraz co najmniej 2 m² wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęty itp.). Wysokość pomieszczenia biurowego powinna zasadniczo wynosić nie mniej niż 3 m, jeżeli jednak w pomieszczeniu została zainstalowana klimatyzacja, wówczas – za zgodą wojewódzkiego inspektora sanitarnego – wymagana wysokość może być obniżona do 2,5 m. Taką samą wysokość mogą mieć pomieszczenia biurowe, jeśli w pokoju są zatrudnione nie więcej niż 4 osoby, a na każdą z nich przypada co najmniej po 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia. 

Wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny ponadto zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą nie tylko do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, ale także uwzględniać wymagania ergonomii. Oprócz samych stanowisk, należy pamiętać o właściwej szerokości przejść – powinny zapewniać wygodny ruch jedno- lub dwukierunkowy. Oznacza to przynajmniej odpowiednio 0,75 m i 1 m szerokości, oraz minimum 2 m wysokości. Konieczne jest również uwzględnienie ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych – już pracujących, przewidywanych do zatrudnienia i przybywających do biura w charakterze klientów. Ze względów na bezpieczeństwo poruszania się podłoga powinna być równa, o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem, bez luźno leżących przedmiotów, czy kabli.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz