Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Ochrona pracy kobiet – programy aktywizacji zawodowej

Na pojęcie powszechnej ochrony pracy kobiet, oprócz zagadnień takich jak, zakaz zatrudniania przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, czy ochrona przed dyskryminacją w zatrudnieniu ze względu na płeć, istotnym elementem jest program aktywizacji zawodowej kobiet.

W chwili obecnej bez problemu możemy odnaleźć programy powstałe na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet skierowane do różnych grup docelowych. Zestawienie wszystkich aktualnie realizowanych projektów aktywizacji zawodowej kobiet w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odnaleźć możemy na stronie stworzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mapadotacji.gov.pl/, a także na stronie http://www.efs.gov.pl, gdzie odnajdziemy mapę projektów EFS.

 Jednym z takich projektów jest zapoczątkowany w 2007 r. „Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet po 50. roku życia”. Cele programu podzielono na trzy grupy zagadnień polegających na wdrażaniu projektów służących minimalizacji problemów zawiązanych ze znalezieniem, utrzymaniem pracy, a także z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Aktywizacja zawodowa kobiet po 50. roku życia polega głównie na organizowaniu szkoleń w zawodach deficytowych na rynku pracy, uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych, prowadzeniu warsztatów tematycznych, np. o lokalnym rynku pracy i jego potrzebach, doradztwie zawodowym i prawnym, uczeniu aktywnych metod poszukiwania pracy, a także udzielaniu dotacji kobietom, które zdecydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kontynuacją powyższego programu jest zapoczątkowany w 2008 r. rządowy projekt „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Co prawda projekt adresowany jest do wszystkich osób w wieku powyżej 50 roku życia, ale – jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej – korzystają z niego głównie kobiety. Oba projekty są realizacją Strategii Lizbońskiej, która zakłada, że do 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata osiągnie poziom 50%. Projekt wyznacza dwa główne cele. Pierwszy to stworzenie zachęt dla pracodawców polegających m.in. na zmniejszeniu kosztów pracy poprzez zwalnianie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby, którym brakuje nie więcej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz zmniejszeniu do 14 liczby dni choroby, za które płaci pracodawca. Druga kwestia to stworzenie osobom, które ukończyły 50. rok życia, warunków umożliwiających podniesienie kwalifikacji i nabycie pewnych umiejętności, co wpłynie na efektywność ich pracy.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są także liczne projekty skierowane do innych grup odbiorczyń, np. projekt „Mama idzie do pracy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego typu projektów jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej  kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń aktywizujących, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, czy płatnych staży zawodowych u pracodawców.

Projekty przygotowują i nadzorują powiatowe urzędy pracy, korzystając z ofert przedstawionych przez samorządy powiatów. Wiele więc zależy od tego, jak nasz samorząd wykorzysta możliwości płynące ze wsparcia Unii Europejskiej.

 

 

 

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz