Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego a uprawnienia urlopowe

Przykład: Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego udzielonego do 30 listopada 2014 r. urodziła kolejne dziecko i obecnie pobiera zasiłek macierzyński. Czy za ten okres nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego?

Pracownica nabędzie prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym w wymiarze proporcjonalnym do okresu, który przepracuje w roku powrotu do pracy. W trakcie trwania urlopu wychowawczego pracownica nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego.
Stosownie do art. 1552 K.p. pracownikowi, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego przysługuje urlop proporcjonalny.

Fakt urodzenia dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego nie spowodował przerwania tego urlopu mimo wypłacania w tym czasie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu (także dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu i urlopowi rodzicielskiemu).

W praktyce mogą wystąpić okoliczności, gdy pracownica nabędzie jednak prawo do urlopu macierzyńskiego (bądź pozostałych urlopów związanych z opieką nad dzieckiem). Chodzi tutaj o sytuacje, gdy pracownica w trakcie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko, a wymiar urlopu macierzyńskiego (albo pozostałych urlopów) wykracza poza wymiar udzielonego jej urlopu wychowawczego. Wówczas ma prawo do części urlopu macierzyńskiego (podstawowego lub dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego i do zasiłku macierzyńskiego przysługującego w okresie tych urlopów. Okres przebywania na ww. urlopach nie powoduje obniżenia wymiaru.

Napisał:

avatar

Absolwentka I stopnia na wydziale Turystyki i Rekreacji w WSHGiT w Warszawie, absolwentka I stopnia na wydziale Stosunków Miedzynarodowych w WSEI w Lublinie. Obecnie pracuje w spółce na stanowisku Dyr. Finansowy.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz