Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Posiłki profilaktyczne – kiedy ich wydawanie staje się obowiązkiem pracodawcy?

Wydawanie posiłków profilaktycznych jest jednym z licznych obowiązków, jakie nakłada na pracodawców prawo pracy. W jakich sytuacjach są oni do tego zobowiązani? Jakie wymagania dotyczące wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych wynikają z obowiązujących przepisów?

 

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia nieodpłatnie odpowiednich posiłków każdemu pracownikowi zatrudnionemu w warunkach szczególnie uciążliwych, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279).

Rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków w formie jednego dania gorącego. W sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, wówczas może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych albo przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych od pracodawcy produktów. Taki pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznosanitarnych do przygotowywania oraz spożywania tych posiłków.

Warto zaznaczyć, że pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku wydawania posiłków zatrudnionym pracownikom, wypłacając im w zamian ekwiwalent pieniężny.

Komu przysługują posiłki profilaktyczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to pracodawca ustala stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki, oraz szczegółowe zasady ich wydawania. Czyni to w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka nie istnieje u danego pracodawcy, ustaleń takich dokonuje sam po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników (§ 5 Rozp.).

Stosownie jednak do § 3.1 Rozporządzenia, pracodawca powinien zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom wykonującym prace:

 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn, a u kobiet 1000 kcal (4187 kJ), jeżeli:
  • praca jest wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technolo­gicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C, lub
  • praca jest wykonywana na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od dnia 1 listopada do 31 marca),
 • pod ziemią,
 • przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych.

Wymagania dotyczące wydawania posiłków profilaktycznych

Zapewnione posiłki powinny posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal i zawierać około:

 • 50-55% węglowodanów,
 • 30-35% tłuszczów,
 • 15% białek.

Posiłki profilaktyczne wydawane powinny być pracownikom w dniach wykonywania przez nich prac, które uzasadniają ich wydawanie, w czasie regulaminowych przerw, po ok. 3-4 godzinach pracy.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz